14/08/2007

Opiniestuk in de Standaard

EEN EVENWICHTIGE STAATSHERVORMING IS MOGELIJK Nog steeds wordt zowel in Vlaamse als in Franstalige middens gesteld dat Vlaanderen op 10 juni zéér communautair gestemd heeft.  Sta ons toe dit te relativeren.  Wie tijdens de afgelopen maanden de kiescampagne van de verschillende politieke partijen in Vlaanderen volgde, zal hebben gemerkt dat het communautaire thema sterk op de achtergrond was geraakt.  En als de Vlaamse partijen dit thema al bespeelden, dan viel het op dat zij meestal gematigd uit de hoek kwamen.  Bij Open VLD, SP.A en GROEN! was dat duidelijk, maar ook CD&V stelde zich meestal voorzichtig op.  Zowel Yves Leterme als Jo Vandeurzen beklemtoonden dat een nieuwe staatshervorming in het belang moet zijn van alle Belgen.  Dat enkele NV-A’ers met leeuwenvlaggen stonden te zwaaien op de meeting van het kartel CD&V/N-VA op 10 juni heeft geen enkele politieke betekenis.  CD&V, de afgetekende winnaar van de verkiezingen, kon door zijn communautaire voorzichtigheid zijn talrijke Belgischgezinde kiezers aan boord houden. Termen als “confederalisme” en “splitsing” werden tijdens de kiescampagne en in de televisiedebatten bewust gemeden.  De staatshervorming werd in een prioriteitenlijstje op vraag van Gazet van Antwerpen door CD&V helemaal achteraan geplaatst.  Midden maart kopten verschillende kranten bovendien dat Yves Leterme niet wilde raken de rol van de monarchie.  In Vlaamsgezinde middens maakte men zich over dit alles grote zorgen.  Intussen is het duidelijk dat CD&V/N-VA ondanks (?) een meer gematigde houding een klinkende verkiezingsoverwinning behaald heeft.  De meest extreme partij, het VB, verloor evenwel een zetel.  LDD won weliswaar een pak zetels vanuit het niets, maar het succes van deze partij is eerder te verklaren aan de hand van haar rechts profiel, dan door haar zienswijze over communautaire thema’s.  Bovendien is de rode draad die doorheen tal van wetenschappelijke onderzoeken loopt, dat communautaire thema’s het stemgedrag van de Vlaamse kiezer zeer weinig beïnvloeden, noch in een autonomistische, noch in een Belgische richting.We verwachten dat de regeringsonderhandelaars een eerbaar compromis vinden tussen de wens van de Vlaamse partijen voor een stevige staatshervorming en het Franstalig pleidooi voor een status quo.  Het kiesarrondissement BHV is voor ons een anomalie, een overblijfsel van het oude unitaire België.  Eens te meer wordt eraan gedacht om Vlaanderen in ruil voor de splitsing een linguïstieke prijs te laten betalen (zoals sleutelen aan de faciliteiten of aan de grenzen van Brussel).  Voor ons ligt de oplossing elders.  We wensen BHV te koppelen aan de oprichting van een federale kieskring voor een deel van de Kamerleden.  Zulke kieskring is hoegenaamd geen “super-BHV”.  Nu kunnen de Franstaligen in Vlaams-Brabant stemmen voor Brusselse of Waalse partijen.  De Vlamingen in Waals-Brabant kunnen echter niet stemmen voor Vlaamse partijen.  In een Belgische kieskring daarentegen worden Vlamingen en Franstaligen op gelijke voet behandeld.Daarenboven vragen wij een dubbele waarborg: de Brusselse Vlamingen krijgen een gewaarborgde vertegenwoordiging en de Franstaligen krijgen een gewaarborgd aantal zetels in de federale kieskring.  Officieus weten we dat lang niet alleen Franstalige partijen positief staan tegenover zulke kieskring, maar eveneens een aantal vooraanstaanden uit zowel CD&V, Open VLD als SP.A.                   Een staatshervorming is nodig, maar wij hopen ten stelligste dat het communautaire debat eerlijk zal gevoerd worden en dat men zich een duidelijk einddoel zal vooropstellen.  Wie pleit voor een staatshervorming omdat hij België (op termijn) wil laten verdwijnen, moet dat durven zeggen.  Ons land heeft geen behoefte aan crypto-separatisten met verborgen agenda’s.  Een volgende staatshervorming kan slechts geloofwaardig zijn, indien zij het goed functioneren van Vlaanderen, Brussel, Wallonië én België op het oog heeft.  Wij pleiten in die zin voor een “evenwichtig federalisme”.  Een geloofwaardige staatshervorming vereist ook de moed om in te zien dat men op sommige vlakken in het verleden teveel gesplitst heeft.    Herfederaliseren in het teken van goed bestuur, mag net zo min taboe zijn als bijkomende regionaliseringen.  Een beter bestuur kan in sommige gevallen betekenen dat men nieuwe bevoegdheden regionaliseert, maar ook dat men sommige materies opnieuw aan de het Belgische niveau geeft.  Reeds vroeger stelden we dat voor ons een splitsing van de sociale zekerheid niet kan, maar responsabilisering van de deelstaten wel.   Het is ook wenselijk om een beperkte mate van normenhiërarchie in te voeren.  Het nachtvluchtendossier en de mislukking rond DHL zijn voorbeelden van wat er kan gebeuren als de federale staat niet het laatste woord kan hebben, wanneer de kibbelende deelstaten er onderling niet uitgeraken.  Het algemeen belang wordt uit het oog verloren, met jobverlies en een waaier van gerechtelijke procedures van belangengroeperingen tot gevolg.  Wij pleiten voorts voor een “integraal federalisme”, hetgeen inhoudt dat er niet alleen ruimte moet zijn voor de autonomie van de deelstaten, maar ook voor die van gemeenten en provincies.  Het heeft geen zin om het vroegere oubollige Belgische unitarisme te vervangen door een even oubollig Vlaams / Waals unitarisme.  Overigens mogen Vlaanderen, noch België de droom over een federaal Europa niet opgeven.  Ook dat is integraal federalisme.                Luk Ryckaert – Politiek Secretaris B-Plus vzwTony Van de Calseyde – Ondervoorzitter B-Plus vzw

11:42 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : federalisme belgie belgique federal waalse vlaams b plus yves le |  Facebook |