12/05/2008

Federale kieskring - Circonscription nationale

BHV, meer dan vijf minuten politieke moed nodig !             Het Vlaamse voorstel tot splitsing van het onzalige kiesarrondissement BHV werd gisterennamiddag geagendeerd in de Kamer, maar niet gestemd.  BHV beheerste de afgelopen dagen opnieuw het nieuws, zoals het dat de afgelopen decennia met wisselende intensiteit ook al heeft gedaan.  Het is onbegrijpelijk dat dit dossier kon uitgroeien tot zulk een groot symbool dat het er meerdere keren in slaagde om gedurende lange tijd alle regeringswerk lam te leggen.  Dit regeringswerk is nochtans cruciaal om de uitdagingen aan te kunnen waarvoor elke burger in dit lang vandaag geplaatst wordt, zoals de hoge inflatie en de daaraan gekoppelde vermindering van de koopkracht, de zorg om het milieu enz. … .  Door deze kwesties achteruit te stellen ten voordele van de communautaire twistappel BHV, is er al heel veel kostbare tijd verloren gegaan. De burger betaalt dit cash.  Het tragische aan het theater dat zich de laatste dagen heeft afgespeeld is vooral dat een definitieve oplossing nog steeds niet bereikt is. De ganse trukendoos werd bovengehaald om een stemming te vermijden en tijd te winnen. Nog meer tijd.  Ten gronde werd er niet of nauwelijks gediscussieerd.  Dit doet vermoeden dat de partijen die aan tafel zitten geen enkele oplossing zien.  Of dat men ze niet wil zien en dus BHV gebruikt om een verborgen agenda te realiseren.   Het manoeuvre van de Franstaligen om geen nieuw belangenconflict in te roepen, terwijl dit nochtans algemeen verwacht werd, had wellicht vooral als bedoeling om Leterme te verplichten om kleur te bekennen : kartel of regering.  De positie van N-VA blijft voor de Franstaligen, begrijpelijkerwijze, een doorn in het oog: half in de regering, half erbuiten.  Men weet goed dat elk compromis over BHV goed zou zijn om N-VA in de gordijnen te jagen, en dus het kartel te splijten.  Voor N-VA, en trouwens voor alle separatisten, is BHV het gedroomde dossier om als hefboom te gebruiken met als enig doel de Belgische eenheid te voorgoed te breken.  Immers, in dit dossier zitten de separatistische Vlamingen op dezelfde lijn als de gematigde Vlamingen.  Zo ontstaat er, ten gronde althans, één Vlaams front, hetgeen eerder een zeldzaam verschijnsel is aan de Vlaamse kant.  Dit werd begin november al eens bewezen met de stemming van de ene Gemeenschap tegen de andere en de bedoeling was dat dit gisteren tijdens een nieuwe stemming nog eens in de verf zou gezet worden.     Het roept vragen op dat BHV gebruikt wordt voor allerhande tactische politieke spelletjes.  Immers, hoe langer dit dossier blijft etteren, hoe langer de échte belangen van de bevolking op de tweede plaats worden gezet.  Het recente manoeuvre van de Franstaligen is nochtans niet zo onlogisch.  BHV heeft al zodanig veel tijd opgeëist in de laatste decennia, dat het niet minder dan potsierlijk is dat men er nu alles aan moest doen om het dossier, wééral, op de lange baan te schuiven en tijd te kopen.  Liever dan de zaak nu forceren en nadien écht regeren, of de regering laten vallen.  Maar ook dat was theater, want het dreigement werd niet hard gemaakt.       Er is hoe dan ook iets vreemds aan de vaststelling dat men gedurende al die jaren schijnbaar nog geen tijd zou hebben gevonden om een compromis over dit dossier te bereiken.  Dit laat vermoeden dat de weinige tijd die men nu heeft gekocht ook niet zal baten.  Het dossier blijft nog steeds onopgelost en blijft als een zwaard van Damocles boven Leterme I hangen. De grote emotionaliteit waar het mee gepaard gaat is daar allicht niet vreemd aan. De Vlamingen houden vast aan de heilige koe van de territoriale integriteit en het ééntalig karakter van hun regio. De Franstaligen van hun kant propageren de uitbreiding van Brussel.  Aan weerszijden worden provocaties gelanceerd. Uiteindelijk dit een totaal dovemansgesprek geworden dat eerder in de 19e, dan in de 21ste eeuw thuis hoort.   Verstandige politici in alle partijen behoren zich nu te roeren.  Zij moeten iedereen openlijk oproepen om dit potje armworstelen te staken en echt aan een oplossing ten gronde te werken.  Er is inderdaad een weg om uit dit moeras te geraken waarbij alle partijen kunnen winnen.  De instelling van een federale kieskring voor een deel van de Kamerzetels in ruil voor de splitsing van BHV zou de Vlamingen toelaten om hun symbool binnen te halen.  De onevenwichtige en discriminerende toestand die in BHV vandaag bestaat zou verdwijnen.  Anderzijds zou dit de Franstaligen toelaten om de band met hun taalgenoten in Vlaanderen te behouden.  De Vlamingen van hun kant kunnen ook een nieuw kiespubliek ontdekken: de naar Franstalig België uitgeweken taalgenoten.  De taalhomogeniteit van beide regio’s zou uiteraard gevrijwaard blijven. En tussendoor wordt ook de burger er wellicht beter van.  Het valt immers te verwachten dat een federale kieskring politici aan weerszijden van de taalgrens ertoe zou brengen om meer te luisteren naar datgene wat leeft binnen de andere Gemeenschap.  Dit kan leiden tot een grotere democratische legitimiteit van de federale regering en tot beter wederzijds begrip.  De kans op communautaire blokkeringen zou kleiner worden.   

Het hoeft niet te verbazen dat men er nu niet uit geraakt.  Ons huidig systeem is erop gericht om zij die de andere Gemeenschap te lijf gaan, te belonen.  Zolang we daar niets aan veranderen, zullen er nog veel BHV’s volgen.  Er zijn in bijna alle politieke partijen belangrijke boegbeelden die dit inzien en die dit aankaarten.  Daar is politieke moed voor nodig die zeker meer dan vijf minuten moet duren.  De moed om ook openlijk te zeggen dat men met een federaal en solidair België verder wil.  Het is waarschijnlijk nu of nooit !

---------------------------------------------------------------------------------

Scinder B-H-V… et puis mourir?

             La problématique de la circonscription électorale de Bruxelles-Halle-Vilvorde hante les discussions communautaires depuis de trop nombreuses années. Ce n’est pas tellement le fait que ces trois lettres marquées au fer rouge dans notre histoire politique récente accaparent toute l’attention médiatique et une bonne part de l’énergie de nos représentants mais bien qu’elles mettent en danger le bien-être de nos concitoyens. En effet, si aucune solution négociée n’est trouvée, la probabilité est forte que le gouvernement tombe et ne puisse donc pas répondre aux défis socio-économiques cruciaux tels que le pouvoir d’achat, l’inflation, le chômage ou encore l’équilibre budgétaire. Pire, les négociateurs ne sont même pas en train de déblayer un terrain d’entente sur la question mais plutôt de réfléchir aux mécanismes législatifs permettant de repousser l’échéance le plus loin possible et d’éviter que certains ne ravalent leurs promesses électorales ! B-H-V s’apparente de fait à une conquête du Graal pour chacune des deux Communautés, représentée par une scission d’un côté et une défense des intérêts francophones de l’autre, qui devra être menée à son terme afin de ne pas perdre la face devant son électorat respectif. Par conséquent, le dialogue de sourds en est à son paroxysme. Ce bras de fer Communauté contre Communauté est clairement digne d’un autre âge et connaît déjà un perdant : la population dans son ensemble, qu’elle soit wallonne, flamande ou bruxelloise. Malgré ce constat inquiétant, il n’est évidemment pas question de laisser cet écueil communautaire pourrir au frigo et une solution équilibrée doit être trouvée dans les meilleurs délais. Au niveau socio-économique, les points d’équilibre sont généralement plus rapidement atteints car des données chiffrées objectives aident à la prise de décision. Solutionnons d’autant plus rapidement B-H-V afin de sortir de toutes ces frustrations linguistiques et une réforme de l’Etat équilibrée devrait donc voir le jour en quelques semaines.  Comment concrètement passer au-dessus de l’obstacle B-H-V ? Pour ce faire, il faut partir de la meilleure proposition ayant été faite depuis des décennies afin d’améliorer le fonctionnement de notre Etat fédéral : la mise en place d’une circonscription électorale nationale, avec quotas préétablis par régime linguistique, de manière à protéger la minorité francophone au parlement. Ce système permettrait à tous les Belges, peu importe leur domicile, de voter pour les mêmes listes (flamandes et francophones confondues) en vue d’élire une partie des députés de la Chambre. Contrairement à ce qu’en disent ses détracteurs, son but n’est pas de créer un B-H-V géant  mais de réduire le déficit démocratique, d’améliorer la compréhension entre Communautés et de rendre nos élus fédéraux responsables devant tout le pays. Joëlle Milquet, Didier Reynders et Elio di Rupo pourront donc enfin mener campagne en Flandre, pendant qu’Yves Leterme ou Karel De Gucht tenteront de séduire leurs potentiels électeurs wallons. Une fois cet indispensable « surplus de démocratie » mis en place, on se rend bien compte que l’entité électorale B-H-V pourra être scindée sans mettre à mal les intérêts et droits francophones, ce qui équivaut à une résolution de l’équation communautaire, sans donner lieu à un énième marchandage incohérent.  Qu’attend-t-on donc pour l’appliquer ? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers les parties en présence. Il est de notoriété publique que les familles vertes (Ecolo et Groen) et bleues (MR et Open VLD) sont en faveur de l’idée de circonscription nationale et que le CD&V est plutôt réticent. En sachant que de nombreux leaders du SP-A y sont favorables, bien que le parti ne se soit pas prononcé, on peut conclure qu’il ne manque que l’aval du PS et du CDH pour que la mesure puisse recueillir l’indispensable majorité des 2/3 à la Chambre, en plus de la majorité au sein du gouvernement. Malheureusement, selon toute vraisemblance, ces deux partis y sont plutôt opposés même s’ils ne le déclarent pas officiellement. Cette position est réellement fâcheuse car il est communément admis que, pour passer au niveau des négociations, cette proposition doit être mise sur la table et défendue par tous les partis francophones, afin de la mettre en tête de liste des priorités.  Il est donc temps qu’au-delà de toute considération partisane, des femmes et des hommes politiques de premier plan se mobilisent au sein de leur formation respective (CDH et PS en tête) afin de permettre l’instauration d’une circonscription nationale, non pas comme chant du cygne d’une « Belgique de papa » agonisante mais comme preuve qu’un modèle fédéral équilibré peut fonctionner dans notre pays, faisant fi des rancœurs communautaires stériles. Ensuite, la confiance sera rétablie entre partenaires du Nord et du Sud, B-H-V sera scindé sans hurlements et le gouvernement pourra enfin se mettre au service des citoyens. Ceci nécessite bien sûr un réel courage politique, dépassant largement les cinq minutes et n’ayant pas le viseur braqué sur les prochaines échéances électorales.   Gilles Vanden BurrePrésident du Comité de directions de l’asbl BPlus (www.bplus.be)gilles_vdb@hotmail.com

Tony Vandecalseyde

Ondervoorzitter van B Plus

20:04 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bhv b plus circonscription federale federale kieskring |  Facebook |