01/08/2008

BPLUS viert de 21 juli in Gent!

RECEPTIE TE GENT OP 21 JULI 2008.

       Een honderdtal personen zijn komen opdagen in de Braempoort te Gent waar B Plus aan haar leden en sympathisanten een drink heeft aangeboden naar aanleiding van de Nationale Feestdag.  De initiatiefnemers waren tevreden met de opkomst. Zij hadden immers af te rekenen met de concurrentie van de traditionele receptie die op hetzelfde moment plaatshad in het Provinciehuis.

       Het was wel een bont gezelschap daar in de Braempoort. Er waren leden van de vaderlandslievende verenigingen met hun decoraties, enkele leden van de hogere Gentse burgerij BCBG;  syndicalisten van de actiegroep “Red de Solidariteit”, een stel echte Gentse “stropdragers” met hun attributen, een generaal op rust, een gewezen SP-senator, een derde-wereld journalist, de oud-secretaris-generaal van Financiën en  “last but not least”… de politieke secretaris van B Plus.

      De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van het Oost-Vlaams comité, dhr.Luc Van Coppenolle, die de doelstellingen van B Plus toelichtte en inging op de weinig rooskleurige politieke actualiteit. Hij stelde de receptie in het teken van de dialoog tussen de beide taalgemeenschappen. Aansluitend bij dit thema gaf hij achtereenvolgens het woord aan twee sprekers die een korte getuigenis brachten. In de eerste plaats dhr. De Meyer, schepen van de gemeente Kaprijke, die een boeiend verhaal bracht van de succesvolle jumelage van zijn dorp met de Waalse gemeente Velaines. Dhr.Wyckaert, Gentenaar en docent aan de ULB, wist nadien de aanwezigen te boeien met zijn ervaringen met zijn Franstalige studenten aan wie hij ondermeer “Le neérlandais juridique” tracht bij te brengen.

      De receptie verliep verder in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Er was ook een standje met publicaties en propagandamateriaal van de vereniging.

      Door dit evenement heeft B Plus een grotere bekendheid gekregen in Gent en de ommelanden. Een aantal aanwezigen hebben zich als lid opgegeven. Het welslagen van deze receptie was voor de bestuursleden een aanmoediging om in de toekomst andere activiteiten op het getouw te zetten.

Gent 21 juli (5)

Gent 21 juli (4)

Gent 21 juli (10)

11:08 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

29/07/2008

BPlus in de Knack over aanhechting van Wallonïe bij Frankrijk

 

29/07/2008 08:00

49 procent van de Franstalige Belgen staat niet weigerachtig tegenover een aanhechting bij Frankrijk. Dat bljkt uit een enquête van de Franstalige krant Le Soir. Knack sprokkelde reacties bij een Vlaams-nationalist (Bart De Wever, N-VA), een rattachist (Paul Durieux, RWF) en een Belgicist (Gilles Vanden Burre, B-plus).

49 procent van de Walen staat "welgezind" tegenover een aanhechting bij Frankrijk in het geval dat België zou ophouden te bestaan. Eenendertig procent is "eerder welgezind", 18 procent is een aanhechting "helemaal welgezind". 60 procent van de Fransen ziet geen graten in een koppeling aan Wallonië. Hoewel een overgrote meerderheid van de Walen de politieke crisis zwaar inschat (93 procent), denkt slechts 23 procent dat België effectief zal verdwijnen. Dat zijn de voornaamste resultaten van een peiling van enquêtebureau Ipsos in opdracht van de krant Le Soir.

Geen zelfbestuur

Volgens Bart De Wever, voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, is de enquête een bevestiging van de trend dat er zowel in Vlaanderen als in Wallonië een meerderheid groeit die vindt dat het Belgische huwelijk op de klippen loopt. Voorts wijst hij op de opmerkelijke parallel met de staatshervorming die volgens hem in de enquêteresultaten aan de oppervlakte komt.. "Waar Vlaanderen resoluut pleit voor meer autonomie voor de deelstaten, verzet Wallonië zich daartegen. Ze kiezen niet voor zelfbestuur maar willen zich liever aanhechten bij anderen, in dit geval bij Frankrijk." aldus De Wever.

Grootmacht

Paul Durieux is opgetogen met de resultaten. Durieux is Luiks arrondissementsvoorzitter van het Rassemblement Wallonie-France, een kleine Franstalige politieke partij die ijvert voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. "België is voor ons al lang geen land melk en honing meer. De enquête toont dat de modale Franstalige er net zo over denkt."

"Door een aanhechting met Frankrijk worden we een economische grootmacht", zegt Durieux. "Een koppeling biedt ons tal van voordelen op vlak van gezondheidszorg, sociale zekerheid en belastingen. Bovendien toont de enquête ook aan dat de Fransen ons met open armen zullen ontvangen."

Ook Durieux bemerkte de steile opmars van het rattachistische gedachtegoed de afgelopen maanden in Wallonië. "Buren van me die vorig jaar nog meeliepen in de manifestatie voor een eensgezind België van de Luikse ambtenaar Marie-Claire Houard hebben nu ook de buik vol van het communautaire gekibbel. Een aanhechting met Frankrijk vinden zij een zinvol alternatief."

"Hoe sneller we ons binden aan Frankrijk, hoe beter. Daar varen niet enkel de Franstaligen beter bij, maar ook de Vlamingen", besluit Durieux.

Sciencefiction

Gilles Vanden Burre, voorzitter van B-plus, een drukkingsgroep "tegen separatisme en voor een waarachtig en evenwichtig federalisme", is allerminst onder de indruk van de enquête. "Je moet de enquête in haar volledige context bekijken. Bij de vraagstelling ging men uit van een sciencefictionsituatie, namelijk het feit dat België splitst. Dat er in die irreële situatie de helft van de Walen voorstander is van een aanhechting aan Frankrijk boven een onafhankelijk Wallonië, verbaast me niet. Veel Franstalige Belgen hebben namelijk wel enkele vrienden of familie in Frankrijk wonen."

Volgens VandenBurre strookt de enquête niet met de realiteit. "Alle enquêtes die de laatste maanden in de nationale media verschenen, wijzen erop dat een federaal België de eerste keuze is en blijft van de grote meerderheid van de Franstalige Belgen."


Ken Lambeets

16:42 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

28/07/2008

Stand BPlus 21/07

Dit jaar heeft BPlus opnieuw een stand met zijn publicaties en ideeën gedurende de Nationale Feestdag in Brussel voorgesteld. Vele mensen waren echt geïnteresseerd en we hebben meer dan 150 nieuwe leden aangetrokken!

 Proficiat aan al de vrijwilligers die ons voor die lange dag geholpen hebben.

 Cette année BPlus a de nouveau tenu un stand durant la Fête Nationale à Bruxelles afin de présenter ses idées et ses publications. De nombreuses personnes se sont montrées fort intéressées et nous avons attirés plus de 150 nouveaux membres!

 Bravo à tous les volontaires qui nous ont aidés durant cette longue journée.

 

21-07-08 (2)

21-07-08

19:28 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

27/07/2008

22/07: BPlus au journal de Bel RTL

Interview de Gilles Vanden Burre (Président du Comité de direction de BPlus) au journal de Bel RTL:

http://belrtl.alinfini.be/index.php?option=com_vpl_audiop...

22:06 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

15/07/2008

Vlaamse Feesten in Dinant: JT de RTL + Rode Loper op VRT!

 

Reportage du journal de RTL du samedi 12/07:

http://rtlinfo.alinfini.be/index.php?option=com_vpl_video...

Uitzending "Rode Loper" (VRT) van maandag 14/07:

http://www.een.be/televisie1_master/programmas/e_rolo_mag...

17:50 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

14/07/2008

12/07/2008 in Dinant: wat een succes! / quel succès!

 

Les Fêtes de la Communauté flamande en Wallonie 2008 furent un réel succès! Non seulement, toute l'organisation logistique s'est parfaitement déroulée mais le spectacle de Bert Kruismans était à mourir de rire (dans les deux langues!) et le concert des Tupperwavre a vraiment donné la pêche à tout le monde. La quarantaine de personnes présentes a donc passé une excellente après-midi sur la Citadelle de Dinant!

De plus, la couverture médiatique fut également au rendez-vous puisque la RTBF et RTL ont réalisé un reportage pour le JT du samedi soir et la VRT un sujet pour son émission "Rode Loper" de ce lundi 14/07.

Enfin, nous avons eu en prime la visite d'une quinzaine de rattachistes, arborant leurs drapeaux français, ce qui a ajouté un peu de folkore (bien que pathétique) à l'événement. On a en fait permis au RWF de réaliser leur seule et unique action sur 2008...ils devraient donc nous remercier!

Suite des aventures BPlus: le 21/07 à Bruxelles pour notre stand Rue de la Régence!

Dinant 12-07 (1)

Dinant 12-07 (4)

Bert en BPlus

Kim Roovers et Gilles Vanden Burre entourent Bert Kruismans.

 

Bplus en Tupperwavre

Kim roovers et Gilles Vanden Burre avec les Tupperwavre.

17:50 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

04/07/2008

Les Wallons fêtent les Flamands le 12 juillet à Dinant /De Walen zullen de Vlamingen en hun feestdag vieren!

bplus_NL- kleine versie


De vzw B-Plus heeft het genoegen om u uit te nodigen op  het 5e Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië, dat dit jaar zal doorgaan in de citadel van Dinant op zaterdag, 12 juli.  Dit evenement staat in het teken van verzoening tussen de Gemeenschappen en zal dit jaar in het teken van humor en samenhorigheid staan.  Het programma ziet eruit als volgt: 14h30 : optreden van de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans 16h00 : concert van de Waalse groep « Les Tupperwavre »


L’asbl BPlus a le plaisir de vous inviter aux 5e Fêtes de la Communauté flamande, organisées cette année à la Citadelle de Dinant, le samedi 12 juillet prochain. Cet événement, qui se veut un geste d’ouverture et de tolérance d’une Région vers une autre, sera placé pour son édition 2008 sous le signe de l’humour et de la convivialité. En effet le programme sera composé comme suit : 14h30 : spectacle de Bert Kruismans (humoriste flamand)16h00 : concert du groupe wallon « Les Tupperwavre »   
Bert Kruismans : 
Bert is gekend als cabaretier en presentator op radio en op televisie in Vlaanderen.  
Hij was eerder aan het werk bij Radio 1 en Radio 2 van de VRT, het tijdschrift 
Libelle en de krant De Morgen. Van 2004 tot 2006, had hij zijn eigen programma 
op Radio 1, genaamd ‘Het Reyerscomplex’.
De laatste jaren was hij dikwijls op tournée met zijn one man shows
 'Kruismans vraagt zich af', 'België voor Beginners' en 'Wereldberoemd in Vlaanderen' die tevens werden uitgezonden door de VRT. 'Ratrace' is zijn nieuwste show die hij zal opvoeren in Vlaanderen en Nederland in de herfst van 2008.  Bert zal ook zijn eerste Franstalige show brengen, met name: 'La Flandre pour débutants'!
Bij de Vlaamse kijkers is Bert vooral gekend als professor-analyst in het programma ‘Polspoel & Desmet”, het politieke programma van VTM, en vooral als de meest kwaadaardige man ter wereld (dit is echt geen grap) op Eén en als de man met de snor in het programma “De Rechtvaardige Rechters” op Canvas.
 Bert Kruismans, één van Vlaanderens meest bekende humoristen, is op missie in Brussel en Wallonië.  In zijn cursus « La Flandre pour débutants », wil hij de ziel blootleggen van het vlakke land dat het zijne is.  In zijn eigen typische Frans, probeert Bert Kruismans de vooroordelen over de leden van zijn stam/volk te weerleggen. 'La Flandre pour débutants', is de eerste Franstalige show van de hand van een Vlaamse cabaretier !  
 
Les Tupperwavre (www.tupperwavre.be):
 

Les Tupperwavre is een jonge Waalse rockgroep in volle opkomst.  Zij hebben zich al laten opmerken in de media met de clip getiteld « la Belgique » die een enorme hit teweegbracht op You Tube.


 Bert Kruismans : 
Bert est connu comme chroniqueur et présentateur à la radio et à la télé flamande. 
Il a écrit des chroniques pour la Radio 1 et la Radio 2 de la VRT, la revue Libelle 
et le journal De Morgen. De 2004 à 2006, il passait en revue l’actualité 
dans ‘Het Reyerscomplex’, son programme sur Radio 1.
Les dernières années il était en tournée avec ses spectacles solo 'Kruismans vraagt 
zich af' ('Kruismans se demande'), 'België voor Beginners' ('La Belgique pour débutants') 
et 'Wereldberoemd in Vlaanderen' ('Célèbre dans le monde entier, en Flandre') qui ont 
été diffusés à la VRT. 'Ratrace' sera son nouveau show, en tournée en Flandre et 
aux Pays-Bas à partir de l’automne 2008, et Bert présentera aussi son premier 
spectacle francophone : 'La Flandre pour débutants'!
Auprès des  téléspectateurs flamands Bert est connu comme le professeur d’ analyses 
très diverses dans ‘Polspoel & Desmet”, le programme politique de la VTM, 
et surtout comme l'homme le plus malin du monde (ceci n’est pas une blague) sur la  
Eén et l’homme à la moustache du 'Rechtvaardige Rechters' sur Canvas.
Bert Kruismans, un des humoristes flamands les plus célèbres, est en mission à Bruxelles 
et en Wallonie. Dans son cours 'La Flandre pour débutants'  il veut dévoiler l'âme des 
habitants du plat pays qui est le sien. Dans son français à lui, Bert Kruismans essaie de
 nuancer les préjugés contre les membres de sa tribu. 'La Flandre pour débutants', l
e premier spectacle francophone d'un humoriste flamand!

 

 

Les Tupperwavre (www.tupperwavre.be):

 Jeune groupe de rock wallon en pleine ascension, les Tupperwavre se sont faits remarquer médiatiquement  par le clip déjanté intitulé « la Belgique » qui a cartonné sur You Tube.

 

 

09:20 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dinant 12 juillet juli vlaamsgemeenchap citadel citadelle bert k |  Facebook |