22/11/2008

Laatste reactie aan onze speed dating van Jong Gezond Verstand (LDD)

De Communautaire Speeddating van B Plus vormde voor Jong Gezond Verstand, de autonome jongerenbeweging van Lijst Dedecker, een uitgelezen kans om zijn standpunten te delen met een Franstalig jongerenpubliek.  Het was aangenaam om vast te stellen dat ook Franstalige jongeren meer dan ooit beseffen, dat indien Vlaanderen en Wallonië de welvaart en het welzijn van hun inwoners willen bestendigen en de grote uitdagingen van morgen (zoals de vergrijzing) willen voorbereiden, de prestaties inzake economische groei en concurrentievermogen terug op het niveau dienen te worden gebracht van de betere regio’s in Europa. In de gesprekken heb ik de Franstalige jongeren dan ook proberen aan te tonen dat enkel in de eigen zelfstandigheid, zowel Vlaanderen als Wallonië, de noodzakelijke stimulans zullen vinden om een krachtig socio-economisch beleid te voeren die beide regio’s kan voorbereiden op de toekomst. Jong Gezond Verstand ijvert immers onomwonden voor een zelfstandig Vlaanderen: Vlaanderen als onafhankelijke staat binnen Europa.

Ook de vraag rond een statuut voor Brussel werd tijdens de gesprekken niet uit de weg gegaan. Persoonlijk zie ik het tot mijn taak, als Vlaams politiek-actief jongere, om te streven naar een zo Vlaams mogelijk statuut voor Brussel. Echter, het statuut van Brussel mag de evolutie naar zelfstandigheid voor Vlaanderen niet langer in de weg staan. Daarom dringt zich een diepgaande en blijvende oplossing op voor de hoofdstad. De typische economische uitdagingen van onze hoofdstad en de eigen sociale en economische identiteit vereisen ruime bevoegdheden voor een door de Brusselse bevolking gekozen lokaal bestuur. Brussel zal, om zijn hoofdstedelijke rol te kunnen vervullen, moeten kunnen rekenen op de steun van partners zoals Vlaanderen, Wallonië (desgewenst) en de Europese Unie. Indien zowel Brussel als Europa hiervoor interesse vertonen en bereid zijn om de nodige juridische stappen te nemen, kan Brussel op deze manier een volwaardig Europees district worden. Met dit statuut krijgt Brussel zijn eigen toekomst in handen en de kans om een volwaardige hoofdstad van Europa te worden, zonder zich af te zonderen van Vlaanderen.

Tot slot nog een politieke bedenking:

 

Ik betreur dat de Vlaams Belang Jongeren niet werden uitgenodigd op dit evenement, terwijl het rabiate FDF wel werd uitgenodigd. Jong Gezond Verstand kant zich expliciet tegen elke vorm van censuur en had graag het volledige politieke spectrum vertegenwoordigd gezien op deze activiteit. Wij hopen dan ook dat in de toekomst alle visies aan bod mogen komen.

Wouter Vermeersch - Voorzitter JGV

10:47 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/11/2008

Moedig voorstel van Ludwig Vandenhove!

 

Hier is het mooie pleidooi van Ludwig Vandenhove (Burgemeester van Sint-Truiden) voor een jaarlijks Waals Feest in zijn stad.

http://www.ludwigvandenhove.be/index.php?option=com_conte...

Proficiat Ludwig en bedankt!

11:28 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/11/2008

Speed dating 31/10 - Reacties van de deelnemers / Réactions des participants

 

Le speed dating de vendredi dernier fut un véritable succès. Une salle pleine de jeunes en train de débattre et d'essayer comprendre leurs homologues de l'autre Communauté.

De speed dating van vorige vrijdag was echt een succes. Een zaal vol jongeren aan het debatteren en proberen hun gesprekpartners van de andere Gemeenschap te begrijpen.

Voici les premières réactions / Hier zijn de eerste reacties:

Rencontrer des jeunes actifs dans d'autres partis politiques est toujours intéressant, on apprend énormément de l'échange d'idée, du partage d'idées ou de la confrontation. Quand ces rencontres sont ouvertes à des jeunes qui ont un contact moins régulier avec la politique, elle ne sont que plus enrichissantes. Se retrouver un vendredi soir dans un bon café bien bruxellois, en ayant l'occasion de parler plusieurs langues, est une manière tout à fait sympathique et belge de terminer la semaine. Vive la Belgique!

Rodolphe Sagehomme - Président Jeunes CDH

Het voorbije jaar werd ik vaak aangesproken door Brusselaars (zowel nederlands- als franstaligen) over de bestuurscrisis waarin ons land vertoeft sinds het kartel CD&V-NVA in het federale halfrond de macht greep met communautaire verkiezingsbeloften. Op de speeddating georganiseerd door B-Plus was ik dan ook aangenaam verrast dat de bezorgdheid bij de deelnemers stilaan verschuift naar de problemen gelinkt aan het stunt-en-vliegwerk in de kredietcrisis, de slabakkende economie die de koopkracht van de kansarmen hard doet dalen en het gecamoufleerde begrotingstekort. Uiteraard waren daar nog de vragen over de 'onduidelijke positionering van Sp.a' inzake staatshervorming. En het moet gezegd: de positie van onze moederpartij is inderdaad niet simpel/simplistisch. Alleszins, dat B-plus deze avond organiseert kan er alleen maar toe bijdragen dat de verschillende Belgische regio's (eerder dan gemeenschappen) dialogeren met minder wantrouwen en met meer begrip voor de legitieme standpunten van elk. Want ik voelde bij mijn franstalige gesprekspartners dat er veel hoop gericht is op een verantwoordelijke aanpak van de dringende problemen, waaronder ook de staatshervorming, door de traditionele partijen. De toekomstige uitdagingen zijn inderdaad van die aard, dat we het ons niet kunnen veroorloven geen efficient en regionaal arbeidsmarktbeleid te voeren; dat we het het ons niet kunnen veroorloven geen sterk gezamenlijke sociale zekerheid uit te bouwen; dat we het ons niet kunnen veroorloven niet genoeg middelen te laten aan het federale niveau zodat ze haar bevoegdheden naar behoren kan uitoefenen; en dat we het ons niet kunnen veroorloven om niet eendrachtig ons land te promoten inzake handel (om er maar één voorbeeldje te geven).

Als we in 2007 de federale kieskring al hadden om deze bezorgdheden taalgrensoverschrijdend kenbaar te maken aan alle politici, dan zaten vandaag waarschijnlijk geen 2 communautaire blokken rond te tafel, maar eerder verschillende ideologische partijen met een écht programma. Tot die beter-bestuur-maatregel er door komt, zullen we het moeten doen met de gezellige en taboeloze speeddating avonden van B-plus.

Anton Muyldermans is voorzitter van Animo Brussel (info@animobrussel.eu)

Het was de tweede maal dat ik deelnam namens Jong N-VA (de eerste maal in Luik was ik er ook bij).

Allereerst een politieke bedenking: dit initiatief gaat er – goedbedoeld – van uit dat interpersoonlijke contacten ook leiden tot een beter fundamenteel begrip tussen twee politieke, linguïtische en maatschappelijke groepen … terwijl dit laatste zoveel complexer is en helemaal niet zo makkelijk te bewerkstelligen.

In die mate dat ik me afvraag of de kosten/batenanalyse van zo’n pogingen tot het dichter bij elkaar brengen niet nadelig is tegenover de onafhankelijkheid van beide groepen, waarbij bepaalde nadelen van het Belgisch ‘contra-federalisme’ wegvallen. Maar dat zal u wel niet verbazen ;-)

Uiteraard begin ik hiermee om uiteindelijk positief te eindigen: reeds twee maal vond ik het bijzonder boeiend om met Franstaligen in debat te treden. Zeker omdat het vaak over een kritisch vraaggesprek ging, word je als politieke militant gedwongen scherpzinnig te zijn en je argumenten goed te formuleren, en over bepaalde dingen toch een tweede maal na te denken. Daardoor leer je als militant bij.

Maar uiteraard leer je ook bij op een andere manier, namelijk omdat je iets meer te weten komt over hoe mensen van over de taalgrens de dingen bekijken. En omdat je hoopt de N-VA te kunnen voorstellen als een normale, democratische partij met een even democratisch programma.

Het spreekt voor zich dat bij deze Brusselse editie een aantal andere thema’s aan bod kwamen, zoals het statuur van Brussel in een onafhankelijk Vlaanderen/confederaal Brussel en het statuut van de taalwetten in de Vlaams Rand … dit laatste trouwens ook bij (kritische) Vlamingen die in de rand wonen. Ik zal alvast trachten om ook de volgende editie bij te wonen en, als dat niet lukt, anderen aanraden om langs te komen.

Lieven De Rouck - Jong N-VA

Ce speed dating est historique pour le parti bilingue et a-communautaire que j’ai eu la chance de représenter ce vendredi soir. En effet, c’est la première fois que Pro Bruxsel fut traité sur un pied d’égalité avec les autres partis. Enfin il est reconnu qu’un mouvement est en marche à Bruxelles. Ovni dans le paysage politique belge, Pro Bruxsel a attiré lors de cette soirée la curiosité de Bruxellois francophones et néerlandophones, mais également de Flamands et de Wallons, qui n’avaient pas ou peu entendu parler de ce tout nouveau parti. Malheureusement, nombre d’entre eux n’entendront pas non plus parler de cette action formidable de B-plus car la seule presse ayant fait le déplacement était française… En tout cas les buts d’ouverture et d’enrichissement mutuel poursuivis sont atteints : merci donc à B-plus et… à l’année prochaine !

 Benjamin Vella, membre du Bureau exécutif de Pro Bruxsel - www.probruxsel.be

19:10 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Le speed dating de BPlus sur France 2!

 

Une image positive de notre pays est enfin montrée à nos voisins et amis français!

Grâce à BPlus et à ses speed datings...

http://sansfrontieres.france2.fr/

16:24 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

30/10/2008

Un journal français remonte le moral belge... Les rattachistes vont devenir fous!

L'édito de la Tribune : "la Belgique existe"

La Tribune.fr - 27/10/2008 à 17:22 - 318 mots

Par Sophie Gherardi, directrice adjointe de la rédaction de La Tribune
België barst ! Crève, Belgique. Le slogan des ultras flamands semble soudain appartenir à une période révolue. Tard dimanche soir, l'Etat belge a débloqué en urgence 3,5 milliards d'euros pour sauver KBC, la plus grande banque de Flandre. Après Fortis et Dexia, les deux principales banques belges, c'est le troisième fleuron de la finance que les autorités ont dû secourir.

En l'occurrence, il ne s'agit ni d'une nationalisation, ni d'un démantèlement. En échange des facilités qu'il octroie, le gouvernement belge entre au capital et disposera de deux sièges au conseil d'administration, mais sans prise de contrôle. Rien ne suggère, du côté de l'opinion nationaliste flamande, un mouvement de refus : l'aide de l'Etat belge, non merci ! Au contraire. Les séparatistes, qui constituent une portion bruyante mais minoritaire de la population flamande, reprochent d'ordinaire à la Belgique de siphonner l'argent de la Flandre pour le redistribuer en Wallonie. Ils trouveront peut-être que l'injection de capitaux publics dans le bancassureur n'est qu'un juste retour des choses.

En attendant, le gouvernement belge réalise une sorte de tour de force. Yves Leterme, le premier ministre, a réussi à se maintenir au pouvoir depuis six mois sur des bases extrêmement fragiles. Ce Flamand considérait il y a encore quelques mois que la Belgique en soi «n'avait pas de valeur ajoutée». Il a plusieurs fois remis la démission de son gouvernement parce qu'il ne parvenait pas à faire accepter par les élus francophones une renégociation des pouvoirs au sein de la Belgique.

Et c'est à cet homme là, le moins philobelge des dirigeants qu'ait produits ce pays depuis sa création en 1830, qu'il revient d'incarner l'Etat unitaire et salvateur dans la crise. Il y a gagné une surprenante popularité chez les Wallons et les Bruxellois. La Belgique a prouvé sa pertinence dans la crise. Reste à savoir jusqu'où son Etat peut s'engager sans y perdre sa propre crédibilité financière.

Sophie Gherardi

15:01 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

23/10/2008

4de Speed dating te Brussel - 31/10/2008

 

BPlus a le plaisir d'organiser son 4e Speed dating intercommunautaire à Bruxelles. Rendez-vous vendredi 31/10 à 19h au Café De Monk, Rue Ste Catherine à 1000 Bruxelles. L'ensemble des partis jeunes francophones et néerlandophones seront présents!

BPlus heeft het genoegen zijn 4de intercommunautaire Speed dating in Brussel te organiseren. Jullie worden vrijdag 31/10 om 19u verwacht in Café De Monk, Sint-Katelijnstraat te 1000 Brussel. U zal er leden van de jongerenafdelingen van alle franstalige en nederlandstalige partijen kunnen ontmoeten.

Info en inschrijvingen: www.bplus.be

 

20:03 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

21/10/2008

BPlus se mobilise pour organiser le 21 juillet à Liège!

B Plus veut un vrai 21 juillet à Liège

P.V.

Mis en ligne le 21/10/2008

Le mouvement unioniste et fédéraliste a remis un projet à la Ville de Liège. Fêter la Wallonie ou l'amitié avec la France, c'est bien, disent ses responsables. Mais pourquoi snober l'occasion de s'ouvrir aux autres communautés du pays ?

Malgré les volontaires pour Bruxelles immortalisés par le tableau de Charles Soubre, malgré le canon redoutable de Charlier-Jambe-de-Bois, malgré le rôle majeur joué à l'aube de l'indépendance belge par les Charles Rogier, Joseph Lebeau, Paul Devaux, Walthère Frère-Orban et tant d'autres principautaires, les manifestations du 21 juillet à Liège manquent singulièrement de visibilité et de soutien officiel. Le feu d'artifice et les réjouissances, c'est pour le 14 juillet. Une semaine après, les Liégeois qui veulent manifester leur attachement à leur pays n'ont pas d'autre solution que de se rendre à Bruxelles, ce qu'ils sont nombreux à faire.

Qu'à l'avenir, la Fête nationale ne soit plus snobée en Cité ardente, c'est le défi que voudrait relever la section liégeoise du mouvement fédéraliste et unioniste B Plus, dont l'audience n'a cessé de croître ces dernières années, tant au nord qu'au sud du royaume. Ses responsables ont remis à la Ville un projet dont l'examen est soumis au service des grands événements et, in fine, au bourgmestre.

L'organisation citoyenne a au moins pour elle de ne pas être novice en la matière, ayant déjà à son actif la tenue de fêtes flamandes en Région wallonne et vice versa, ainsi que la participation avec la Ville de Huy à une semaine belge autour du 21 juillet 2007. A Liège même, B Plus avait notamment mis sur pied, en décembre dernier, une rencontre de jeunes des trois Communautés, qui fut couverte par TF1 et la RAI 2.

Un Village belge

Les festivités proposées aux édiles liégeois ne ramènent en rien à "la Belgique de papa" : il s'agit, précise un communiqué, de célébrer "une Belgique moderne, multiculturelle et tolérante". Sans aucune publicité, un groupe facebook a déjà suscité en deux mois l'adhésion de quelque 300 Liégeois à cet objectif...

Le cœur de la Fête nationale à Liège devrait se situer à l'espace Tivoli ou place Saint-Paul. Au menu figureraient des concerts de groupes venus des quatre coins du pays, un bal populaire, un feu d'artifice. A côté de la scène se déploierait un village de saveurs belges, toutes les régions étant là aussi présentes. Expositions, musées gratuits, spectacles divers... pourraient se greffer à l'ensemble. Coorganisateur avec la Ville, B Plus mettrait ses bénévoles à disposition et irait même à la chasse aux subsides.

La décision est à présent entre les mains du collège.

3 QUESTIONS À nicolas parent

(P.V.)

Mis en ligne le 21/10/2008

Vice-président national de B Plus et membre de sa section liégeoise

Votre proposition vise-t-elle à faire contrepoids aux Fêtes de Wallonie et au 14 juillet, très fêté à Liège ?

B Plus défend l'idée fédéraliste qui implique un espace fédéral mais aussi un espace pour les Régions. Nous ne sommes pas animés par la nostalgie du drapeau, des anciens combattants, mais par le souhait de favoriser l'ouverture vers les autres communautés. Le 21 juillet est une bonne occasion pour cela. On pourrait faire venir des artistes de Tongres ou des germanophones et rappeler jusqu'où s'étendait la principauté de Liège. Cela n'empêche pas de fêter l'amitié avec la France, comme le font beaucoup de Liégeois qui ne sont pas pour autant des rattachistes potentiels. Les Liégeois sont très attachés à la Belgique fédérale. La pétition de Marie-Claire Houart pour l'unité est partie d'ici.

Que comptez-vous faire si la Ville ne donne pas une suite positive à votre projet ?

Nous avons déjà organisé des événements sans soutien ou avec un soutien minimum des villes. Mais cela nous limite, évidemment. Nous ne sommes pas appuyés par un consulat ! L'ambition du projet dépendra du soutien qu'il recevra ou non des autorités communales, mais il y aura un projet de toute manière. On peut essayer de fédérer différentes initiatives privées qui existent déjà. Ce serait forcément modeste et ce serait dommage parce qu'on a là l'occasion d'offrir une vision plus en adéquation avec la réalité.

D'autres projets d'actions en province de Liège ?

Oui, nous avons l'intention de continuer à organiser des débats pour sensibiliser les jeunes, notamment à l'Université. Cela nous intéresserait particulièrement de mettre en face-à-face Jean-Marie Dedecker et le président de B Plus Tony Mary, qui est aussi un Flamand. Ce serait l'occasion de montrer qu'en Flandre, il n'y a pas que Dedecker, De Wever et Dewinter.

 

 

15:05 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |