27/09/2007

Fêtes de Wallonie à Huy


La vente de drapeaux belges cartonne à Huy :

 

Le stand B Plus a rencontré un grand succès aux Fêtes de Wallonie à Huy le week-end des samedi 22 et dimanche 23 septembre dernier. Le contexte communautaire n’est sans doute pas étranger à cet engouement et les marques de sympathie se sont multipliées à notre égard. Exemple éloquent, la vente de drapeaux belges n’a jamais aussi bien marché que ce week-end. Certains Hutois ont même souhaité dépasser ce stade et nous rejoindre dans notre combat pour une Belgique fédérale rénovée. Chaque citoyen a une voix mais c’est notamment en rejoignant B Plus que nous pourrons nous faire entendre.

 
Nicolas Parent

Vice-président de B Plus

 stand

 stand2

 stand3

15:08 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : huy fetes de wallonie b plus drapeaux belges |  Facebook |

24/09/2007

B Plus telt twintig nieuwe leden per dag

www.demorgen.be 

 

B Plus telt twintig nieuwe leden per dag

Hoe langer een nieuwe Belgische regering op zich laat wachten, hoe meer nieuwe leden de belgicistische drukkingsgroep B Plus erbij krijgt. "Sinds de nationale feestdag, 21 juli, dienen zich dagelijks tien à vijftien nieuwe leden aan", zegt voorzitter Gilles Vanden Burre. In totaal heeft de vereniging die mobiliseert tegen separatisme en ijvert voor "een waarachtig en evenwichtig federalisme" iets meer dan 4.000 leden. Daaronder bekende namen uit de politiek (Wilfried Martens), cultuur (Wim Helsen) en media (Walter Zinzen).

"Het bijzondere is dat onze leden van beide kanten van de taalgrens komen en ook van diverse politieke stromingen. Ook leden van CD&V melden zich aan." Volgend jaar viert de organisatie haar tiende verjaardag, maar nooit eerder kregen ze zoveel vragen en suggesties. "We plannen voor het einde van oktober zeker nog enkele nieuwe acties," zegt Vanden Burre, "maar een betoging is niet voor morgen." De vzw organiseerde vierde vorig weekend de Waalse Feesten in... Antwerpen. (dm)

19:56 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : morgen wim helsen b plus wilfried martens cd v cd v |  Facebook |

23/08/2007

15.09.2007 - 3E WAALSE FEESTEN IN ANTWERPEN - FETE DE WALLONIE A ANVERS

<>drapeau_wallon


 

Samedi, le 15 septembre 2007, B-Plus organisera pour la troisième fois les Fêtes de Wallonie à Anvers!

L'organisation de ces fêtes est le pendant de l'organisation annuelle par B-Plus-Namur de la Fête de la Communauté Flamande en Wallonie.

En fêtant la fête de l'autre Communauté ou de l'autre Région au-delà de la frontière linguistique, B-Plus veut souligner et promouvoir la bonne entente entre néerlandophones et francophones.

PROGRAMME:

10h30 : rendez-vous au Musée des Diamants à Anvers (Koningin
Astridplein 19)

11h00-13h00 : promenade guidé dans le quartier des diamants et visite
de la musée

13h30-15h00 : lunch au restaurant Grand Café Paon Royal

16h00-17h30 : Débat : « L’image de la Wallonie en Flandre et le
rôle des médias » avec Tony Mary (ancien directeur de la VRT), Dave
Sinardet (prof. Université d’Anvers), Christophe Deborsu (RTBF - invité),
Ivan De Vadder (journaliste de la VRT - invité), Benno Barnard
(modérateur)

18h00-19h00 : Cabaret du bourgmestre de nuit anversois : VITALSKI

19h00: réception

Prix: programme entier : 25 € pp. - cabaret, débat et réception : 15 € pp.

Inscriptions : avant le 7 septembre 2007 au plus tard : info@bplus.be – fax : 03/227.07.88

Op zaterdag, 15 september 2007 zal B-Plus in Antwerpen voor de 3e keer op rij de Waalse Feesten vieren!

Deze viering is de tegenhanger van de organisatie van de Vlaamse Feestdag die jaarlijks door B-Plus-Namen georganiseerd wordt.

Door het vieren van het feest van de andere Gemeenschap aan de overzijde van de taalgrens, wil B-Plus de goede verstandhouding tussen Vlamingen en Walen in de verf zetten en bevorderen. In een volwassen federale staat moet het kunnen dat Vlamingen en Walen elkaars feestdag vieren.

PROGRAMMA:

10h30 : afspraak bij het Diamantmuseum te Antwerpen (Kon. Astridplein
19-23 – vlakbij station Antwerpen-Centraal NMBS)

11h00-13h00 : wandeling door de Diamantwijk en museumbezoek

13h30-15h00 : lunch in restaurant Grand Café Paon Royal (naast
Diamantmuseum)

16h00-17h00 : Debat : « De beeldvorming vover Wallonië in Vlaanderen
en de rol van de media » met Tony Mary (voormalig directeur VRT), Dave
Sinardet (prof. Universiteit Antwerpen), Christophe Deborsu - gevraagd
(journalist RTBF), Ivan De Vadder – gevraagd (journalist VRT) –, Benno
Barnard (moderator) Keizerstraat 13 - 2000 Antwerpen

18h00-19h00 : Cabaret door de Antwerpse nachtburgemeester VITALSKI

19h00 : receptie

Inschrijvingen: ten laatste tegen 7 september 2007 via fax: 03/227.07.88
of email info@bplus.be

Deelnameprijs: Volledig programma: 25 € pp. - Debat, cabaret en receptie: 15 € pp.

Betaling: uw inschrijving wordt definitief na storting van de juiste inkomprijs op rek. 068-1059555-51

21:52 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wallonie fete waalse feesdag deborsu vitalski sinardet tony mary |  Facebook |

14/08/2007

Opiniestuk in de Standaard

EEN EVENWICHTIGE STAATSHERVORMING IS MOGELIJK Nog steeds wordt zowel in Vlaamse als in Franstalige middens gesteld dat Vlaanderen op 10 juni zéér communautair gestemd heeft.  Sta ons toe dit te relativeren.  Wie tijdens de afgelopen maanden de kiescampagne van de verschillende politieke partijen in Vlaanderen volgde, zal hebben gemerkt dat het communautaire thema sterk op de achtergrond was geraakt.  En als de Vlaamse partijen dit thema al bespeelden, dan viel het op dat zij meestal gematigd uit de hoek kwamen.  Bij Open VLD, SP.A en GROEN! was dat duidelijk, maar ook CD&V stelde zich meestal voorzichtig op.  Zowel Yves Leterme als Jo Vandeurzen beklemtoonden dat een nieuwe staatshervorming in het belang moet zijn van alle Belgen.  Dat enkele NV-A’ers met leeuwenvlaggen stonden te zwaaien op de meeting van het kartel CD&V/N-VA op 10 juni heeft geen enkele politieke betekenis.  CD&V, de afgetekende winnaar van de verkiezingen, kon door zijn communautaire voorzichtigheid zijn talrijke Belgischgezinde kiezers aan boord houden. Termen als “confederalisme” en “splitsing” werden tijdens de kiescampagne en in de televisiedebatten bewust gemeden.  De staatshervorming werd in een prioriteitenlijstje op vraag van Gazet van Antwerpen door CD&V helemaal achteraan geplaatst.  Midden maart kopten verschillende kranten bovendien dat Yves Leterme niet wilde raken de rol van de monarchie.  In Vlaamsgezinde middens maakte men zich over dit alles grote zorgen.  Intussen is het duidelijk dat CD&V/N-VA ondanks (?) een meer gematigde houding een klinkende verkiezingsoverwinning behaald heeft.  De meest extreme partij, het VB, verloor evenwel een zetel.  LDD won weliswaar een pak zetels vanuit het niets, maar het succes van deze partij is eerder te verklaren aan de hand van haar rechts profiel, dan door haar zienswijze over communautaire thema’s.  Bovendien is de rode draad die doorheen tal van wetenschappelijke onderzoeken loopt, dat communautaire thema’s het stemgedrag van de Vlaamse kiezer zeer weinig beïnvloeden, noch in een autonomistische, noch in een Belgische richting.We verwachten dat de regeringsonderhandelaars een eerbaar compromis vinden tussen de wens van de Vlaamse partijen voor een stevige staatshervorming en het Franstalig pleidooi voor een status quo.  Het kiesarrondissement BHV is voor ons een anomalie, een overblijfsel van het oude unitaire België.  Eens te meer wordt eraan gedacht om Vlaanderen in ruil voor de splitsing een linguïstieke prijs te laten betalen (zoals sleutelen aan de faciliteiten of aan de grenzen van Brussel).  Voor ons ligt de oplossing elders.  We wensen BHV te koppelen aan de oprichting van een federale kieskring voor een deel van de Kamerleden.  Zulke kieskring is hoegenaamd geen “super-BHV”.  Nu kunnen de Franstaligen in Vlaams-Brabant stemmen voor Brusselse of Waalse partijen.  De Vlamingen in Waals-Brabant kunnen echter niet stemmen voor Vlaamse partijen.  In een Belgische kieskring daarentegen worden Vlamingen en Franstaligen op gelijke voet behandeld.Daarenboven vragen wij een dubbele waarborg: de Brusselse Vlamingen krijgen een gewaarborgde vertegenwoordiging en de Franstaligen krijgen een gewaarborgd aantal zetels in de federale kieskring.  Officieus weten we dat lang niet alleen Franstalige partijen positief staan tegenover zulke kieskring, maar eveneens een aantal vooraanstaanden uit zowel CD&V, Open VLD als SP.A.                   Een staatshervorming is nodig, maar wij hopen ten stelligste dat het communautaire debat eerlijk zal gevoerd worden en dat men zich een duidelijk einddoel zal vooropstellen.  Wie pleit voor een staatshervorming omdat hij België (op termijn) wil laten verdwijnen, moet dat durven zeggen.  Ons land heeft geen behoefte aan crypto-separatisten met verborgen agenda’s.  Een volgende staatshervorming kan slechts geloofwaardig zijn, indien zij het goed functioneren van Vlaanderen, Brussel, Wallonië én België op het oog heeft.  Wij pleiten in die zin voor een “evenwichtig federalisme”.  Een geloofwaardige staatshervorming vereist ook de moed om in te zien dat men op sommige vlakken in het verleden teveel gesplitst heeft.    Herfederaliseren in het teken van goed bestuur, mag net zo min taboe zijn als bijkomende regionaliseringen.  Een beter bestuur kan in sommige gevallen betekenen dat men nieuwe bevoegdheden regionaliseert, maar ook dat men sommige materies opnieuw aan de het Belgische niveau geeft.  Reeds vroeger stelden we dat voor ons een splitsing van de sociale zekerheid niet kan, maar responsabilisering van de deelstaten wel.   Het is ook wenselijk om een beperkte mate van normenhiërarchie in te voeren.  Het nachtvluchtendossier en de mislukking rond DHL zijn voorbeelden van wat er kan gebeuren als de federale staat niet het laatste woord kan hebben, wanneer de kibbelende deelstaten er onderling niet uitgeraken.  Het algemeen belang wordt uit het oog verloren, met jobverlies en een waaier van gerechtelijke procedures van belangengroeperingen tot gevolg.  Wij pleiten voorts voor een “integraal federalisme”, hetgeen inhoudt dat er niet alleen ruimte moet zijn voor de autonomie van de deelstaten, maar ook voor die van gemeenten en provincies.  Het heeft geen zin om het vroegere oubollige Belgische unitarisme te vervangen door een even oubollig Vlaams / Waals unitarisme.  Overigens mogen Vlaanderen, noch België de droom over een federaal Europa niet opgeven.  Ook dat is integraal federalisme.                Luk Ryckaert – Politiek Secretaris B-Plus vzwTony Van de Calseyde – Ondervoorzitter B-Plus vzw

11:42 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : federalisme belgie belgique federal waalse vlaams b plus yves le |  Facebook |

23/07/2007

NOUVEAUX MEMBRES - NIEUWE LEDEN

 

Hervé Jamar.

Le mouvement B Plus qui affirme lutter contre toute forme de séparatisme ou de confédéralisme et militer en faveur d'un fédéralisme équilibré, annonce "en cette veille de Fête Nationale, une liste des nouveaux membres de premier plan qui l'ont récemment rejoints", dont Rudy Aernoudt, Hervé Jamar et Wim Helsen. A côté de ses 3.000 membres adhérents, parmi lesquels on retrouve Wilfried Martens (CD&V), Richard Fournaux (MR), Willy Claes (SP-A) ou Josy Dubié (Ecolo), Pierre Chevalier (VLD), Anne-Marie Lizin (PS), B Plus se dit "heureux d'accueillir dans ses rangs de nouvelles personnalités provenant des deux Communautés et issues du monde politique et de la société civile, dont Rudy Aernoudt, haut fonctionnaire à l'administration flamande et auteur du best-seller "Wallonie-Flandre, je t'aime moi non plus" et le secrétaire d'Etat Hervé Jamar (MR). B Plus compte encore parmi ses nouveaux membres l'humoriste flamand Wim Helsen, le président d'honneur de l'Union belge de football Jan Peeters, le chanteur, humoriste et "bourgmestre de nuit" d'Anvers Vitalski et Walter Zinzen, ancien journaliste de la VRT.

B Plus affirme qu'en adhérant au mouvement, ces personnalités se prononcent "ouvertement en faveur de l'unité du pays, dans le cadre d'un modèle fédéral moderne oeuvrant au bien-être de tous les citoyens dans le respect de chaque communauté".

http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_528204.html?wt.bro...

 

De pluralistische beweging B-Plus, die opkomt tegen separatisme en confederalisme en die ijvert voor een waarachtig en evenwichtig federalisme (zie onze principes op www.bplus.be) is verheugd om u een lijstje van bekende personen te kunnen meedelen die recent haar rangen zijn komen vervoegen.

Naast onze reeds 3.000 leden, waaronder o.m. Wilfried Martens, Pierre Chevalier, Camille Paulus, Richard Fournaux, Willy Claes, Ludwig Vandenhove, Josy Dubié, … zijn de hieronder vermelde personen recent tot onze beweging toegetreden. Zoals men kan zien, zijn zij afkomstig uit beide landsgedeelten en komen diverse maatschappelijke middens:

- Anne-Marie Lizin (oud-Voorzitster van de Senaat – burgemeester van Hoei - PS)

- Rudy Aernoudt (topambtenaar bij de Vlaamse administratie en auteur van de bestseller “Vlaanderen - Wallonië, je t'aime moi non plus')

- Hervé Jamar (Staatssecretaris - MR)

- Wim Helsen (cabaretier - humorist)

- Jan Peeters (Ere-Voorzitter Belgische Voetbalbond KBVB)

- Vitalski (zanger - humorist - cabaretier - “nachtburgemeester van Antwerpen”)

- Walter Zinzen (publicist - voormalig journalist bij de VRT)

B-Plus bedankt deze mensen voor hun steun en voor hun uiting van sympathie voor het streven naar een goede verstandhouding tussen de verschillende gemeenschappen in ons land binnen een federaal kader.

15:29 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : herve jamar rudy aernoudt vitalski wim helsen anne-marie lizin j |  Facebook |

11/07/2007

C.Q. de presse : les mensonges du RWF

Logo-B+

 

 

 

 

Ensemble pour une Belgique pleine d’avenir

 

 

C.Q. de presse : Les mensonges du RWF :

 

 

Dans un communiqué de presse envoyé aux médias le 9 juillet dernier, le RWF stigmatise la fête de la communauté flamande que notre association, B Plus, a organisé ce 11 juillet à Dinant en collaboration  avec la ville. Cet acte est sans doute destiné à faire parler des rattachistes dans les médias, reste que nous nous devons de réagir à certains passages purement mensongers figurant de ce communiqué.

 

A l’instar des fêtes de Wallonie organisées à Anvers par notre association, cette festivité se veut être un témoignage d’ouverture et de respect pour l’autre principale communauté du pays. Il est notable de constater qu’à Anvers, les extrémistes flamands ont déjà par le passé perturbé la manifestation de B Plus en invectivant les participants à la fête avec les mêmes arguments que le RWF. « On aime bien les Flamands mais chez eux » et réciproquement… Tendre la main dérange visiblement…

 

B Plus a toujours combattu le nationalisme flamand depuis sa fondation en 1998. Notre association, composée équitablement de francophones et de néerlandophones, y compris au sein de notre comité de direction, a notamment pourfendu les arguments séparatistes des nationalistes flamands du groupe « In de Warande ». B Plus s’oppose également à toute scission de la sécurité sociale, pourtant au programme des résolutions du parlement flamand de 1999. B Plus est également défenseur des facilités actuelles dans les communes de la périphérie bruxelloise concernées. B Plus a encore démonté le mythe de la Flandre nationaliste en distribuant des drapeaux belges au tour des flandres, opération qui a recueilli un grand succès et provoqué l’ire des nationalistes… Notons également que B Plus conditionne la scission de BHV à la création d’une circonscription nationale permettant notamment aux francophones de la périphérie de continuer à voter à la Chambre pour des femmes et hommes politiques francophones dans le cadre de cette circonscription. Enfin, contrairement à ce que le RWF affirme, B Plus n’a jamais prôné la scission de la politique de l’emploi.

 

B Plus n’est nullement pour une soumission d’une communauté par rapport à une autre. Nous n’avons simplement pas d’œillère communautaire comme les nationalistes de tout bord et certains hommes politiques. Ni belgicains unitaristes, ni nationalistes flamands, nous militons pour un fédéralisme d’union et équilibré.

 

Pour terminer, nous tenons à saluer le bourgmestre de Dinant, monsieur Richard Fournaux, pour son hospitalité et son ouverture d’esprit. Précisons encore que Richard Fournaux est membre de B Plus au même titre qu’Anne-Marie Lizin (PS), Hervé Jamar (MR), Josy Dubié (Ecolo) et d’autres francophones et néerlandophones peu connus pour leur sympathie pour le nationalisme flamand.

 

Gilles Vanden Burre Président de B Plus fédéral

 

Nicolas Parent Vice-président pour la Wallonie

 

Tony Van de Calseyde Vice-président pour la Flandre

 

22:51 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : rwf rattachisme bplus dinant fete de la communaute flamande |  Facebook |

28/06/2007

Fête de la communauté flamande à Dinant !

dinant_citadelle_collegiale

 

 11 juillet :

 

B Plus a l’honneur de vous convier à  la 4ème Fête en Wallonie de la Communauté Flamande que nous organisons à Dinant en partenariat avec la Ville de Dinant le mercredi 11 juillet 2006, dès 14h.


Cette initiative veut favoriser de bons contacts entre les composantes d’une société que nous souhaitons autant solidaire que respectueuse des différences.

Voici le programme du jour :

14h00 :      Accueil à l’Hôtel de ville de Dinant   
14h15 :
« Et si la Wallonie se rattachait à la …  Flandre »

              Conférence par le journaliste bien connu  Luc Van Der Kelen, suivie de débat

15h30 : Découverte guidée de Dinant

17h45 : Aubade et danse (groupe Les Copères)

18h00 : Réception en l’Hôtel de ville. Danses par le groupe Les Copères.

 

Participation : laissée à l’appréciation de chacun

Compte de B Plus, n° : 068-1059555-51

Inscriptions et renseignements : www.bplus.be

Inscriptions : bplusnam@scarlet.be, info@bplus.be -  T : 0486 665497

Plan : http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/...

 

Adrien Mertens, Coordinateur, B Plus Namur. T : 0486 665497

 

 

B Plus heeft de eer U uit te nodigen voor Het 4de Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië, dat georganiseerd wordt met Dinant als partner, op woensdag 11 juli 2007 vanaf 14 uur.

Dit initiatief is te zien als een teken van verdraagzaamheid, openheid en solidariteit tussen de deelgebieden van ons land.

 

Programma :

14u00 : Onthaal in ‘t Stadhuis van Dinant   
14u15 : “En moest Wallonië zich herenigen met …  Vlaanderen”

             Conferentie door Luc Van Der Kelen, gevolgd door een debat met het publiek.

15u30 : Ontdekkingstocht in Dinant, met gids.

17u45: Muziek en dans met de folklorische groep  « Les Copères »

18u00 : Receptie in ‘t Stadhuis van Dinant. Folklorische groep  « Les Copères »

 

Prijs voor de volledige programma : volgens uwe goede wil

Bankrekening van B Plus: 068-1059555-51

Informatie: www.bplus.be

Inschrijving :  bplusnam@scarlet.be, info@bplus.be -  T : 0486 665497

Plan : http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-t49xsapk32aibp&dx=359&dy=309&empriseW=718&empriseH=618

 

Adrien Mertens, Coordinateur, B Plus Namur. T : 0486 665497

 

09:17 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dinant 11 juillet vlaamse gemeenschap communaute flamande fourna |  Facebook |