21/09/2009

Tony Mary blijft Voorzitter tot 30/06/2010! - Tony Mary reste Président jusqu'au 30/06/2010!

De Raad van Bestuur heeft Tony Mary kunnen overtuigen

 

            Als gevolg van het ophefmakende interview van Tony Mary, dat door de media de laatste dagen verspreid werd en zijn aankondiging, om in de nabije toekomst naar Frankrijk te emigreren, is de Raad van Bestuur van BPlus vorige zaterdag 19 september in spoedzitting samengekomen. Zijn leden hebben tijdens deze vergadering Tony Mary kunnen overtuigen om zijn strijd voor een federaal, solidair en efficiënt België verder te zetten en aan te blijven als Voorzitter van BPlus tot 30 juni 2010.

 

De Raad van Bestuur heeft bovendien beslist om nog meer inspanningen te leveren, zodanig dat de federalistische stem van BPlus, in het huidig institutioneel debat, nog meer aan bod zou komen. Daarom worden in de komende maanden de volgende acties gepland:

 

 • Jaarlijkse toekenning van de “Prijs voor Politieke Moed” - oktober 2009.
 • Congres voor alle leden van de beweging (+- 4.000).
 • Organisatie van een Colloquium in Gent over het verschil tussen “Confederalisme” en “Federalisme”.
 • Publicatie van een federaal pleidooi waarin concrete oplossingen voor de huidige communautaire crisis worden voorgesteld.
 • Nieuwe lokale Comités: BPlus Louvain-la-Neuve en BPlus Leuven.
 • Onder het motto “De Rivier die ons samenbrengt”, organisatie van een fietstocht langs de Schelde, tussen Doornik en Gent.

 

De Raad van Bestuur heeft tenslotte de benoeming van Vincent Laborderie als nieuw Ondervoorzitter van het Directiecomité, ter vervanging van Nicolas Parent, goedgekeurd.

 

 

Le Conseil d’Administration de BPlus convainc Tony Mary.

 

 

            Suite au « coup de gueule » de Tony Mary repris par de nombreux médias ces derniers jours et son annonce de s’installer en France, le CA de l’asbl BPlus s’est réuni ce samedi 19 septembre. Ses membres ont réussi à convaincre Tony Mary de continuer son combat pour une Belgique fédérale, solidaire et efficace et de rester Président de BPlus jusqu’au 30 juin 2010.

 

Le CA a également décidé de redoubler d’efforts afin de faire entendre la voix fédéraliste de BPlus dans le débat institutionnel actuel. Pour ce faire, voici les principales actions programmées pour les mois à venir:

 

 • Remise annuelle du Prix du courage politique – octobre 2009
 • Congrès rassemblant tous les membres du mouvement (+- 4.000).
 • Mise sur pied d’un colloque à Gand visant à expliquer la différence entre confédéralisme et fédéralisme.
 • Publication d’un plaidoyer fédéraliste proposant des solutions concrètes à la crise communautaire actuelle.
 • Nouvelles sections locales : BPlus Louvain-la-Neuve et BPlus Leuven.
 • Ballade cycliste le long de l’Escaut entre Tournai et Gand – Ce fleuve qui nous unit.

 

 

Le CA a enfin approuvé la nomination de Vincent Laborderie en tant que nouveau Vice-Président du Comité de direction en remplacement de Nicolas Parent.

 

14:43 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

Très bonne nouvelle!

Écrit par : Un petit Belge | 22/09/2009

Les commentaires sont fermés.