31/08/2009

Nieuwe persbericht / nouveau communiqué

De IJzerbedevaart en de IJzerwake: schrijnende mislukkingen!

                       

De 82ste IJzerbedevaart heeft vorige zondag slechts 1.500 mensen kunnen aantrekken, terwijl de meer radikale IJzerwake van de week voordien, maar 5.000 personen heeft kunnen mobiliseren. Niettegenstaande het feit dat de weergoden beide organisaties gunstig gestemd waren, tonen deze cijfers duidelijk aan dat deze manifestaties, toch wel degelijk als een totale mislukking kunnen aanzien worden. Het is bovendien interessant te vermelden dat in deze 6.500 militante Vlaams Nationalisten, de jeugd slechts voor een heel klein deel vertegenwoordigd was. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat in deze tijd van mondialisering, van Barack Obama, van de wereldomvattende strijd tegen de opwarming van de aarde, dit soort van evenementen door de jongere generatie als voorbijgestreefd en surrealistisch beschouwd wordt.

 

             BPlus herkent de historische legitimiteit van de Vlaamse Beweging en de beslissende vooruitgang die geboekt werd. Onze beweging verheugt er zich toch over te kunnen vaststellen dat de Vlaamse burger vandaag de dag nog weinig interesse betoont voor dergelijke nationalistische bijeenkomsten. De bevolking is er zich wel degelijk van bewust dat het niet met vaandelzwaaien of met het houden van romantisch en nostalgisch getinte toespraken, de huidige problemen zullen opgelost geraken. Een evenwichtige staatshervorming is op lange termijn de enige optie die overblijft om de welvaart van zowel de Vlamingen, de Walen als de Brusselaars, te kunnen blijven waarborgen. Daarbij moet Brussel, een internationale hoofdstad en een belangrijke troef voor de twee grote Gemeenschappen van dit land, opnieuw opgewaardeerd worden. Diegenen die weigeren deze vanzelfsprekendheid te aanvaarden, geven heel eenvoudig blijk van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

Les pélerinages de l'Yser : des échecs cuisants !

           

            Le 82e Ijzerbedevaart (pèlerinage de l’Yser) n’a attiré ce dimanche que 1.500 personnes. Son homologue plus radical, l’Ijzewake, n’en avait attiré que 5.000 une semaine auparavant. Ces chiffres représentent un échec cuisant pour ces deux manifestations, d’autant plus qu’une météo radieuse était au rendez-vous. Il est également intéressant de noter que sur ces 6.500 militants nationalistes, seule une petite partie n’avait pas les tempes grisonnantes. Il est vrai qu’à l’époque de la mondialisation, de Barack Obama ou de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, ce genre d’événements ne peut qu’apparaître déphasé et surréaliste pour la jeune génération.

 

            Tout en reconnaissant la légitimité historique du Mouvement Flamand et ses avancées cruciales, BPlus se réjouit de constater que les citoyens flamands se désintéressent aujourd’hui de ce genre de rassemblement nationaliste dépassé et datant du siècle dernier. Les gens se rendent bien compte que ce n’est plus en agitant des drapeaux et en tenant des discours teintés de romantisme et de nostalgie qu’on peut résoudre les problèmes actuels. Une réforme de l’Etat équilibrée reste la seule option viable à long terme pour le bien-être des Flamands, des Wallons et des Bruxellois. Tout en revalorisant Bruxelles, capitale internationale et atout majeur des deux grandes Communautés du pays. Ceux qui refusent de comprendre cette évidence sont tout simplement irresponsables !

 

 

15:48 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |