17/06/2009

BPlus fête le 11 juillet à Namur! - BPlus viert de 11 juli in Namen!

11-07-09

 

Invitation pour le 1er Festival d’humour flamand à Namur – 11 juillet 2009 à 15h.

 

 

Cher(e) membre de BPlus,

 

Comme vous le savez, BPlus organise depuis 5 ans déjà la Fête de la Communauté flamande en Wallonie. Cette année nous avons décidé, à cette occasion, d'organiser un véritable festival d'humour flamand le 11 juillet prochain à Namur. BPlus est persuadé qu’un tel geste d'ouverture de la capitale wallonne envers la Flandre ne pourra être que bénéfique dans le contexte politique actuel.
 
Concrètement, le samedi 11 juillet 2009 vont se succéder sur scène (et en français!) les artistes suivants, à partir de 15h à l’Acinapolis de Jambes (E411 – sortie 15) :

 

 Bert Kruismans

 Wim Helsen

 Gili     

 et Richard Ruben en tant que "guest star" francophone
 
Comme nous avons prévu une salle de 200 places pour ce festival, nous comptons sur nos membre pour venir nous soutenir et assister à cette grande première. BPlus n'a jamais organisé une activité d'une telle ampleur et c'est donc un véritable tournant pour notre mouvement. Nous avons en outre reçu le partenariat de Bel-RTL.
  
Pour réserver vos places, merci de bien vouloir verser, pour le 4 juillet, 10 EUR par personne sur notre compte 068-1059555-51 en précisant votre nom et le nombre de places réservées. Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via info@bplus.be ou au 02/732.10.00.

 

Nous espérons donc vivement avoir le plaisir de vous retrouver le 11 juillet prochain, avec vos amis et connaissances.

UITNODIGING VOOR HET EERSTE FESTIVAL VAN DE VLAAMSE HUMOR IN NAMEN – 11 JULI 2009 OM 15 UUR

 

 

Beste B Plusser,

 

 

Zoals U wel zult weten organiseert B Plus reeds gedurende 5 jaren het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië. Dit jaar werd beslist om op 11 juli eerstkomend in Namen een echt festival van de Vlaamse humor op stapel te zetten.

 

B Plus is ervan overtuigd dat het feit van het openstellen van de Waalse hoofdstad naar Vlaanderen toe, in de huidige politieke context zeker zijn vruchten zal afwerpen.

Concreet betekent dit dat op zondag 11 juli 2009 in de Acinapolis van Jambes (E411 – Afrit 15), vanaf

15 uur, de volgende artiesten achtereenvolgens hun plaats op het podium zullen innemen (hun voorstelling is in het Frans!):

 

Bert Kruismans,

Wim Helsen,

Gili,

en als Franstalige “guest star” Richard Ruben.

 

Omdat er voor dit festival een zaal van 200 plaatsen werd vastgelegd, rekenen wij op onze leden om ons te komen steunen en ons bij te staan tijdens deze grote première. B Plus heeft nog nooit een dergelijke activiteit op touw gezet en het is dus een echt keerpunt voor onze beweging. Daarenboven hebben we Bel-RTL als partner in de organisatie van dit evenement kunnen aantrekken.

 

Om uw plaatsen te reserveren volstaat het om vóór 4 juli aanstaande 10 € per persoon te storten op de rekening van B Plus Nr 068-1059555-51 met vermelding van uw naam en het aantal te reserveren plaatsen. Aarzel niet ons te contacteren indien U nog bijkomende informatie wenst (info@bplus.be of 02/732.10.00).

 

Wij rekenen er in ieder geval dus ten stelligste op dat wij U op 11 juli aanstaande, samen met vrienden en kennissen, in Jambes mogen verwelkomen

 

17:39 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.