22/11/2008

Debat Tony Mary >< Willy Dewaele op 3/12 in Lennik!

Tony Mary (Voorzitter van de RvB van BPlus) gaat met Willy Dewaele (Burgemeester van Lennik) debatteren over de toekomst van de Belgische vlag in Lennik en in het algemeen.

Hier zijn de details van dit debat:

"Is er nog een toekomst voor de Belgiqche vlag?"

Woensdag 3 december om 20u

Zaal Jo Baetens - A.Algoetstraat 77 te 1750 Lennik

10:56 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Laatste reactie aan onze speed dating van Jong Gezond Verstand (LDD)

De Communautaire Speeddating van B Plus vormde voor Jong Gezond Verstand, de autonome jongerenbeweging van Lijst Dedecker, een uitgelezen kans om zijn standpunten te delen met een Franstalig jongerenpubliek.  Het was aangenaam om vast te stellen dat ook Franstalige jongeren meer dan ooit beseffen, dat indien Vlaanderen en Wallonië de welvaart en het welzijn van hun inwoners willen bestendigen en de grote uitdagingen van morgen (zoals de vergrijzing) willen voorbereiden, de prestaties inzake economische groei en concurrentievermogen terug op het niveau dienen te worden gebracht van de betere regio’s in Europa. In de gesprekken heb ik de Franstalige jongeren dan ook proberen aan te tonen dat enkel in de eigen zelfstandigheid, zowel Vlaanderen als Wallonië, de noodzakelijke stimulans zullen vinden om een krachtig socio-economisch beleid te voeren die beide regio’s kan voorbereiden op de toekomst. Jong Gezond Verstand ijvert immers onomwonden voor een zelfstandig Vlaanderen: Vlaanderen als onafhankelijke staat binnen Europa.

Ook de vraag rond een statuut voor Brussel werd tijdens de gesprekken niet uit de weg gegaan. Persoonlijk zie ik het tot mijn taak, als Vlaams politiek-actief jongere, om te streven naar een zo Vlaams mogelijk statuut voor Brussel. Echter, het statuut van Brussel mag de evolutie naar zelfstandigheid voor Vlaanderen niet langer in de weg staan. Daarom dringt zich een diepgaande en blijvende oplossing op voor de hoofdstad. De typische economische uitdagingen van onze hoofdstad en de eigen sociale en economische identiteit vereisen ruime bevoegdheden voor een door de Brusselse bevolking gekozen lokaal bestuur. Brussel zal, om zijn hoofdstedelijke rol te kunnen vervullen, moeten kunnen rekenen op de steun van partners zoals Vlaanderen, Wallonië (desgewenst) en de Europese Unie. Indien zowel Brussel als Europa hiervoor interesse vertonen en bereid zijn om de nodige juridische stappen te nemen, kan Brussel op deze manier een volwaardig Europees district worden. Met dit statuut krijgt Brussel zijn eigen toekomst in handen en de kans om een volwaardige hoofdstad van Europa te worden, zonder zich af te zonderen van Vlaanderen.

Tot slot nog een politieke bedenking:

 

Ik betreur dat de Vlaams Belang Jongeren niet werden uitgenodigd op dit evenement, terwijl het rabiate FDF wel werd uitgenodigd. Jong Gezond Verstand kant zich expliciet tegen elke vorm van censuur en had graag het volledige politieke spectrum vertegenwoordigd gezien op deze activiteit. Wij hopen dan ook dat in de toekomst alle visies aan bod mogen komen.

Wouter Vermeersch - Voorzitter JGV

10:47 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/11/2008

Moedig voorstel van Ludwig Vandenhove!

 

Hier is het mooie pleidooi van Ludwig Vandenhove (Burgemeester van Sint-Truiden) voor een jaarlijks Waals Feest in zijn stad.

http://www.ludwigvandenhove.be/index.php?option=com_conte...

Proficiat Ludwig en bedankt!

11:28 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/11/2008

Speed dating 31/10 - Reacties van de deelnemers / Réactions des participants

 

Le speed dating de vendredi dernier fut un véritable succès. Une salle pleine de jeunes en train de débattre et d'essayer comprendre leurs homologues de l'autre Communauté.

De speed dating van vorige vrijdag was echt een succes. Een zaal vol jongeren aan het debatteren en proberen hun gesprekpartners van de andere Gemeenschap te begrijpen.

Voici les premières réactions / Hier zijn de eerste reacties:

Rencontrer des jeunes actifs dans d'autres partis politiques est toujours intéressant, on apprend énormément de l'échange d'idée, du partage d'idées ou de la confrontation. Quand ces rencontres sont ouvertes à des jeunes qui ont un contact moins régulier avec la politique, elle ne sont que plus enrichissantes. Se retrouver un vendredi soir dans un bon café bien bruxellois, en ayant l'occasion de parler plusieurs langues, est une manière tout à fait sympathique et belge de terminer la semaine. Vive la Belgique!

Rodolphe Sagehomme - Président Jeunes CDH

Het voorbije jaar werd ik vaak aangesproken door Brusselaars (zowel nederlands- als franstaligen) over de bestuurscrisis waarin ons land vertoeft sinds het kartel CD&V-NVA in het federale halfrond de macht greep met communautaire verkiezingsbeloften. Op de speeddating georganiseerd door B-Plus was ik dan ook aangenaam verrast dat de bezorgdheid bij de deelnemers stilaan verschuift naar de problemen gelinkt aan het stunt-en-vliegwerk in de kredietcrisis, de slabakkende economie die de koopkracht van de kansarmen hard doet dalen en het gecamoufleerde begrotingstekort. Uiteraard waren daar nog de vragen over de 'onduidelijke positionering van Sp.a' inzake staatshervorming. En het moet gezegd: de positie van onze moederpartij is inderdaad niet simpel/simplistisch. Alleszins, dat B-plus deze avond organiseert kan er alleen maar toe bijdragen dat de verschillende Belgische regio's (eerder dan gemeenschappen) dialogeren met minder wantrouwen en met meer begrip voor de legitieme standpunten van elk. Want ik voelde bij mijn franstalige gesprekspartners dat er veel hoop gericht is op een verantwoordelijke aanpak van de dringende problemen, waaronder ook de staatshervorming, door de traditionele partijen. De toekomstige uitdagingen zijn inderdaad van die aard, dat we het ons niet kunnen veroorloven geen efficient en regionaal arbeidsmarktbeleid te voeren; dat we het het ons niet kunnen veroorloven geen sterk gezamenlijke sociale zekerheid uit te bouwen; dat we het ons niet kunnen veroorloven niet genoeg middelen te laten aan het federale niveau zodat ze haar bevoegdheden naar behoren kan uitoefenen; en dat we het ons niet kunnen veroorloven om niet eendrachtig ons land te promoten inzake handel (om er maar één voorbeeldje te geven).

Als we in 2007 de federale kieskring al hadden om deze bezorgdheden taalgrensoverschrijdend kenbaar te maken aan alle politici, dan zaten vandaag waarschijnlijk geen 2 communautaire blokken rond te tafel, maar eerder verschillende ideologische partijen met een écht programma. Tot die beter-bestuur-maatregel er door komt, zullen we het moeten doen met de gezellige en taboeloze speeddating avonden van B-plus.

Anton Muyldermans is voorzitter van Animo Brussel (info@animobrussel.eu)

Het was de tweede maal dat ik deelnam namens Jong N-VA (de eerste maal in Luik was ik er ook bij).

Allereerst een politieke bedenking: dit initiatief gaat er – goedbedoeld – van uit dat interpersoonlijke contacten ook leiden tot een beter fundamenteel begrip tussen twee politieke, linguïtische en maatschappelijke groepen … terwijl dit laatste zoveel complexer is en helemaal niet zo makkelijk te bewerkstelligen.

In die mate dat ik me afvraag of de kosten/batenanalyse van zo’n pogingen tot het dichter bij elkaar brengen niet nadelig is tegenover de onafhankelijkheid van beide groepen, waarbij bepaalde nadelen van het Belgisch ‘contra-federalisme’ wegvallen. Maar dat zal u wel niet verbazen ;-)

Uiteraard begin ik hiermee om uiteindelijk positief te eindigen: reeds twee maal vond ik het bijzonder boeiend om met Franstaligen in debat te treden. Zeker omdat het vaak over een kritisch vraaggesprek ging, word je als politieke militant gedwongen scherpzinnig te zijn en je argumenten goed te formuleren, en over bepaalde dingen toch een tweede maal na te denken. Daardoor leer je als militant bij.

Maar uiteraard leer je ook bij op een andere manier, namelijk omdat je iets meer te weten komt over hoe mensen van over de taalgrens de dingen bekijken. En omdat je hoopt de N-VA te kunnen voorstellen als een normale, democratische partij met een even democratisch programma.

Het spreekt voor zich dat bij deze Brusselse editie een aantal andere thema’s aan bod kwamen, zoals het statuur van Brussel in een onafhankelijk Vlaanderen/confederaal Brussel en het statuut van de taalwetten in de Vlaams Rand … dit laatste trouwens ook bij (kritische) Vlamingen die in de rand wonen. Ik zal alvast trachten om ook de volgende editie bij te wonen en, als dat niet lukt, anderen aanraden om langs te komen.

Lieven De Rouck - Jong N-VA

Ce speed dating est historique pour le parti bilingue et a-communautaire que j’ai eu la chance de représenter ce vendredi soir. En effet, c’est la première fois que Pro Bruxsel fut traité sur un pied d’égalité avec les autres partis. Enfin il est reconnu qu’un mouvement est en marche à Bruxelles. Ovni dans le paysage politique belge, Pro Bruxsel a attiré lors de cette soirée la curiosité de Bruxellois francophones et néerlandophones, mais également de Flamands et de Wallons, qui n’avaient pas ou peu entendu parler de ce tout nouveau parti. Malheureusement, nombre d’entre eux n’entendront pas non plus parler de cette action formidable de B-plus car la seule presse ayant fait le déplacement était française… En tout cas les buts d’ouverture et d’enrichissement mutuel poursuivis sont atteints : merci donc à B-plus et… à l’année prochaine !

 Benjamin Vella, membre du Bureau exécutif de Pro Bruxsel - www.probruxsel.be

19:10 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Le speed dating de BPlus sur France 2!

 

Une image positive de notre pays est enfin montrée à nos voisins et amis français!

Grâce à BPlus et à ses speed datings...

http://sansfrontieres.france2.fr/

16:24 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |