04/07/2008

Les Wallons fêtent les Flamands le 12 juillet à Dinant /De Walen zullen de Vlamingen en hun feestdag vieren!

bplus_NL- kleine versie


De vzw B-Plus heeft het genoegen om u uit te nodigen op  het 5e Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië, dat dit jaar zal doorgaan in de citadel van Dinant op zaterdag, 12 juli.  Dit evenement staat in het teken van verzoening tussen de Gemeenschappen en zal dit jaar in het teken van humor en samenhorigheid staan.  Het programma ziet eruit als volgt: 14h30 : optreden van de Vlaamse cabaretier Bert Kruismans 16h00 : concert van de Waalse groep « Les Tupperwavre »


L’asbl BPlus a le plaisir de vous inviter aux 5e Fêtes de la Communauté flamande, organisées cette année à la Citadelle de Dinant, le samedi 12 juillet prochain. Cet événement, qui se veut un geste d’ouverture et de tolérance d’une Région vers une autre, sera placé pour son édition 2008 sous le signe de l’humour et de la convivialité. En effet le programme sera composé comme suit : 14h30 : spectacle de Bert Kruismans (humoriste flamand)16h00 : concert du groupe wallon « Les Tupperwavre »   
Bert Kruismans : 
Bert is gekend als cabaretier en presentator op radio en op televisie in Vlaanderen.  
Hij was eerder aan het werk bij Radio 1 en Radio 2 van de VRT, het tijdschrift 
Libelle en de krant De Morgen. Van 2004 tot 2006, had hij zijn eigen programma 
op Radio 1, genaamd ‘Het Reyerscomplex’.
De laatste jaren was hij dikwijls op tournée met zijn one man shows
 'Kruismans vraagt zich af', 'België voor Beginners' en 'Wereldberoemd in Vlaanderen' die tevens werden uitgezonden door de VRT. 'Ratrace' is zijn nieuwste show die hij zal opvoeren in Vlaanderen en Nederland in de herfst van 2008.  Bert zal ook zijn eerste Franstalige show brengen, met name: 'La Flandre pour débutants'!
Bij de Vlaamse kijkers is Bert vooral gekend als professor-analyst in het programma ‘Polspoel & Desmet”, het politieke programma van VTM, en vooral als de meest kwaadaardige man ter wereld (dit is echt geen grap) op Eén en als de man met de snor in het programma “De Rechtvaardige Rechters” op Canvas.
 Bert Kruismans, één van Vlaanderens meest bekende humoristen, is op missie in Brussel en Wallonië.  In zijn cursus « La Flandre pour débutants », wil hij de ziel blootleggen van het vlakke land dat het zijne is.  In zijn eigen typische Frans, probeert Bert Kruismans de vooroordelen over de leden van zijn stam/volk te weerleggen. 'La Flandre pour débutants', is de eerste Franstalige show van de hand van een Vlaamse cabaretier !  
 
Les Tupperwavre (www.tupperwavre.be):
 

Les Tupperwavre is een jonge Waalse rockgroep in volle opkomst.  Zij hebben zich al laten opmerken in de media met de clip getiteld « la Belgique » die een enorme hit teweegbracht op You Tube.


 Bert Kruismans : 
Bert est connu comme chroniqueur et présentateur à la radio et à la télé flamande. 
Il a écrit des chroniques pour la Radio 1 et la Radio 2 de la VRT, la revue Libelle 
et le journal De Morgen. De 2004 à 2006, il passait en revue l’actualité 
dans ‘Het Reyerscomplex’, son programme sur Radio 1.
Les dernières années il était en tournée avec ses spectacles solo 'Kruismans vraagt 
zich af' ('Kruismans se demande'), 'België voor Beginners' ('La Belgique pour débutants') 
et 'Wereldberoemd in Vlaanderen' ('Célèbre dans le monde entier, en Flandre') qui ont 
été diffusés à la VRT. 'Ratrace' sera son nouveau show, en tournée en Flandre et 
aux Pays-Bas à partir de l’automne 2008, et Bert présentera aussi son premier 
spectacle francophone : 'La Flandre pour débutants'!
Auprès des  téléspectateurs flamands Bert est connu comme le professeur d’ analyses 
très diverses dans ‘Polspoel & Desmet”, le programme politique de la VTM, 
et surtout comme l'homme le plus malin du monde (ceci n’est pas une blague) sur la  
Eén et l’homme à la moustache du 'Rechtvaardige Rechters' sur Canvas.
Bert Kruismans, un des humoristes flamands les plus célèbres, est en mission à Bruxelles 
et en Wallonie. Dans son cours 'La Flandre pour débutants'  il veut dévoiler l'âme des 
habitants du plat pays qui est le sien. Dans son français à lui, Bert Kruismans essaie de
 nuancer les préjugés contre les membres de sa tribu. 'La Flandre pour débutants', l
e premier spectacle francophone d'un humoriste flamand!

 

 

Les Tupperwavre (www.tupperwavre.be):

 Jeune groupe de rock wallon en pleine ascension, les Tupperwavre se sont faits remarquer médiatiquement  par le clip déjanté intitulé « la Belgique » qui a cartonné sur You Tube.

 

 

09:20 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dinant 12 juillet juli vlaamsgemeenchap citadel citadelle bert k |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.