13/01/2008

BPlus heeft waardering voor de echte federale overtuiging die Eerste Minister Guy Verhofstadt heeft geïnspireerd

BPlus is een beweging, die, gesterkt door haar 4.000 leden, iedere vorm van separatisme bestrijdt, die pleit voor samenhorigheid tussen de gemeenschappen en ijvert voor het instellen van een moderne en evenwichtige federale staat. Onze vereniging heeft dan ook waardering voor de echte federale overtuiging die tot uiting komt in nota van Guy Verhofstadt over de institutionele hervormingen.

             In november van vorig jaar heeft BPlus de tekst van een Federaal Pact bekendgemaakt dat getekend werd door 12 prominente politici van de vier politieke families van het land. In dit Pact wordt gesteld dat een staatshervorming nodig is, er wordt bijgevoegd dat een dergelijke hervorming maar geloofwaardig kan zijn indien zij ten goede komt aan alle burgers van het land; deze geloofwaardigheid vereist ook dat de problematiek van de regionalisering en de herfederalisering van bevoegdheden zou besproken worden zonder taboes en zonder dat de interpersonele solidariteit in het gedrang gebracht wordt. Bovendien verdedigt onze beweging sedert vele jaren het voorstel tot het invoeren van een nationale kieskring gekoppeld aan de splitsing van de kieskring B-H-V.

             Alhoewel BPlus niet akkoord gaat met alle voorstellen van het Verslag (ondermeer deze betreffende de gedeeltelijke regionalisatie van de kinderbijslagen en van de werkloosheidsuitkeringen) onthoudt onze vereniging uit deze tekst :  het voorstel tot grotere samenwerking tussen de deelstaten, het behoud van de solidariteit, het responsabiliseren van de Gewesten en  Gemeenschappen, het opheffen van het taboe van de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden en het inrichten van een nationale kieskring; dit zijn noodzakelijk elementen voor een toekomstige staatshervorming die als doel heeft : het tot stand brengen van een echt federaal, efficiënt en solidair België.

14:49 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vld verhofstadt |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.