28/06/2007

Fête de la communauté flamande à Dinant !

dinant_citadelle_collegiale

 

 11 juillet :

 

B Plus a l’honneur de vous convier à  la 4ème Fête en Wallonie de la Communauté Flamande que nous organisons à Dinant en partenariat avec la Ville de Dinant le mercredi 11 juillet 2006, dès 14h.


Cette initiative veut favoriser de bons contacts entre les composantes d’une société que nous souhaitons autant solidaire que respectueuse des différences.

Voici le programme du jour :

14h00 :      Accueil à l’Hôtel de ville de Dinant   
14h15 :
« Et si la Wallonie se rattachait à la …  Flandre »

              Conférence par le journaliste bien connu  Luc Van Der Kelen, suivie de débat

15h30 : Découverte guidée de Dinant

17h45 : Aubade et danse (groupe Les Copères)

18h00 : Réception en l’Hôtel de ville. Danses par le groupe Les Copères.

 

Participation : laissée à l’appréciation de chacun

Compte de B Plus, n° : 068-1059555-51

Inscriptions et renseignements : www.bplus.be

Inscriptions : bplusnam@scarlet.be, info@bplus.be -  T : 0486 665497

Plan : http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/...

 

Adrien Mertens, Coordinateur, B Plus Namur. T : 0486 665497

 

 

B Plus heeft de eer U uit te nodigen voor Het 4de Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië, dat georganiseerd wordt met Dinant als partner, op woensdag 11 juli 2007 vanaf 14 uur.

Dit initiatief is te zien als een teken van verdraagzaamheid, openheid en solidariteit tussen de deelgebieden van ons land.

 

Programma :

14u00 : Onthaal in ‘t Stadhuis van Dinant   
14u15 : “En moest Wallonië zich herenigen met …  Vlaanderen”

             Conferentie door Luc Van Der Kelen, gevolgd door een debat met het publiek.

15u30 : Ontdekkingstocht in Dinant, met gids.

17u45: Muziek en dans met de folklorische groep  « Les Copères »

18u00 : Receptie in ‘t Stadhuis van Dinant. Folklorische groep  « Les Copères »

 

Prijs voor de volledige programma : volgens uwe goede wil

Bankrekening van B Plus: 068-1059555-51

Informatie: www.bplus.be

Inschrijving :  bplusnam@scarlet.be, info@bplus.be -  T : 0486 665497

Plan : http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-t49xsapk32aibp&dx=359&dy=309&empriseW=718&empriseH=618

 

Adrien Mertens, Coordinateur, B Plus Namur. T : 0486 665497

 

09:17 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dinant 11 juillet vlaamse gemeenschap communaute flamande fourna |  Facebook |

18/06/2007

BPlus-TV

javau

B Plus est désormais présent sur Youtube. Les membres de notre comité de direction y expliqueront nos différentes propositions pour améliorer le fonctionnement de la Belgique fédérale. Vous y retrouverez également des interviews de femmes et hommes politiques comme celle de Jean-Michel Javaux évoquant la création d'une circonscription nationale, une proposition chère à B Plus également.

Cette interview a été diffusée lors du débat "Quel jeu pour la Flandre?" organisé par B Plus le mercredi 19 avril 2006. Ce débat avait pour invités Pascal Smet (SP-A), Steven Vanaeckere (CD'V) et Jan Peumans (NV-A). "Et si Jan Peumans n'est pas d'accord d'élire au moins un tiers des représentants de la Chambre sur une circonscription unique avec un Sénat paritaire, Pascal Smet est séduit par cette proposition de J.-M. Javaux (Ecolo) et Steven Vanackere... enchanté" (www.lalibre.be).

00:48 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : javaux ciconscription natioanle federal begie belgique kieskring |  Facebook |

14/06/2007

Rudy Aernoudt en Philippe Van Parijs aanvaarden 2e Prijs voor Politieke Moed / Rudy Aernoudt et Philippe Van Parijs acceptent le prix pour le courage politique

aernoudtvanparijs

 

B Plus, beweging voor een federaal België, reikte deze week voor de tweede keer de « Prijs voor Politieke Moed » uit.  Deze prijs wordt door B Plus telkens toegekend aan twee bekende personaliteiten, een Vlaming en een Franstalige, die tijdens het afgelopen jaar een constructieve bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van ons federaal systeem en die bewezen hebben in staat te zijn het communautaire hokjesdenken te overstijgen.  B Plus maakt van de uitreiking van deze prijs een jaarlijkse gewoonte om deze personaliteiten te feliciteren en in het bijzonder onder de aandacht te brengen, maar ook om anderen aan te moedigen om constructief na te denken over de wijze waarop ons Belgisch federalisme kan gemoderniseerd worden om de staat efficiënter te laten functioneren, mits respect voor de verscheidenheid en de autonomie van de deelstaten. 

 

Vorig jaar werd deze prijs omstreeks hetzelfde tijdstip voor het eerst uitgereikt.  De laureaten waren toen oud-Premier Wilfried Martens en Minisiter van Sociale Zaken Rudy Demotte. 

 
 
 
Dit jaar is onze Vlaamse laureaat die de prijs in ontvangst nam Rudy Aernoudt. Op dit ogenblik is Rudy Aernoudt directeur-generaal van het Departement Economie van de Vlaamse overheid.  Voordien bekleedde hij de functie van kabinetchef van Fientje Moerman en adjunct-kabinetchef van Waals Minister Serge Kubla.  Rudy Aernoudt heeft een atypisch professionneel parcours voor een Vlaming, aangezien hij zowel in de Waalse, de federale als de Vlaamse overheid topfuncties heeft uitgeoefend.  Dankzij deze unieke combinatie van ervaringen op verschillende beleidsniveaus, heeft hij als geen ander een helder inzicht gekregen in onze federale staatsstructuren.   In september 2006 verbaasde Rudy Aernoudt vriend en vijand door een repliek te publiceren op het separatistische Warandemanifest in de vorm van een boek met als titel : « Vlaanderen-Wallonië : Je t’aime moi non plus ».  In dit boek maakt hij komaf met tal van vastgeroeste clichés over de andere Gemeenschap die zowel bij Vlamingen als Walen nog steeds bestaann.  Dit boek werd een echte bestseller in het noorden en het zuiden van het land.  Samen met de verschijning ervan, lanceerde Rudy Aernoudt ook een oproep tot gezond verstand in de communautaire betrekkingen, waarvoor B Plus niets dan lof heeft.  Om al deze redenen besliste ons Directiecomité dat Rudy Aernoudt ons Vlaamse laureaat zou zijn voor de 2e Prijs voor Politieke Moed.  Deze week aanvaardde Aernoudt de prijs met de volgende opmerking :
 
« Ik aanvaard deze prijs met vol enthousiasme uit de handen van B Plus, want ik geloof dat het belangrijk is om mensen die zich actief inzetten voor België meer aandacht te schenken dan zij vandaag krijgen.»

 

Aan Franstalige zijde werd de prijs in ontvangst genomen door prof. Philippe Van Parijs.   Hij komt uit een Vlaamse familie, liep school in het Frans en woont sinds lange tijd in het Brussels Gewest.  Philippe Van Parys heeft een indrukwekkend academisch parcours afgelegd :  hij behaalde een diploma in de filosofie, rechten, economische politiek, sociologie en talen en is houder van verschillende doctoraatstitels in sociale wetenschappen (Leuven, 1977) en filosofie (Oxford, 1980). Vandaag is hij gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Université catholique de Louvain, waar hij de Chaire Hoover d'éthique économique et sociale gestalte geeft sedert de oprichting ervan in 1991.  Aan verschillende instellingen over de ganse wereld is hij bovendien gastprofessor, hetgeen er ongetwijfeld toe bijdraagt om zijn kijk op de communautaire verhoudingen in België te verrijken. 

Het directiecomité van B Plus besliste om hem aan Franstalige zijde de 2e Prijs voor Politieke Moed uit te reiken omwille van zijn niet aflatende bijdrage aan het politieke en institutionele debat in de vorm van concrete voorstellen en ideëen, waarbij hij de belangen van beide Gemeenschappen in aanmerking neemt.  Daarbij schrikt hij er niet voor terug om soms tegen de mainstream in te gaan, zoals bijvoorbeeld het geval was met zijn mening over de in Franstalig België verketterde Vlaamse « Wooncode ».  Ook zijn visie op de Brusselse identiteit, de faciliteiten en zijn actie tot promotie van de oprichting van een federale kieskring met de Paviagroep zijn daar mooie voorbeelden van.  Het met grote bescheidenheid dat Philippe Van Parijs de prijs van B Plus in ontvangst nam :

« Ik aanvaard deze prijs mede in naam van alle academici die in het verleden het reeds hebben aangedurfd om moedige standpunten in te nemen, waarmee ze dikwijls tegen de haren van hun eigen Gemeenschap instrekenElk land heeft immers nood aan academici zijn die in volle onafhankelijkheid hun mening kunnen zeggen 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

B Plus, mouvement pour une Belgique fédérale, a décerné ce mercredi et  pour la seconde année consécutive son «Prix du courage politique». Ce prix est décerné à deux personnalités, une flamande et une francophone, qui se sont montrées attachées à l’amélioration de notre système fédéral, s’attelant à briser les clichés et autres idées reçues ainsi qu’à surmonter tout particularisme communautaire. BPlus entend faire de ce prix une manifestation annuelle et encourager de ce fait quiconque entreprend de moderniser notre modèle fédéral belge pour en faire une entité efficace, dans le respect de l'autonomie et de la spécificité de chacun.

 

Pour rappel, l’année dernière, ce prix avait été remis à Wilfried Martens et à Rudy Demotte.

 
Du côté flamand, le prix a été accepté par Rudy Aernoudt. Actuel secrétaire général du département économie du gouvernement flamand, ancien chef de cabinet du Ministre fédéral de l’économie Fientje Moerman et ancien chef de cabinet adjoint du Ministre wallon Serge Kubla, Rudy Aernoudt a un parcours professionnel atypique au sein des administrations flamandes, wallonnes et fédérales. A cet égard, il a pu se forger une opinion non dogmatique sur les structures de l’Etat fédéral ainsi que sur les différentes communautés qui le composent. En 2006, Rudy Aernoudt publie une réplique au contre-manifeste séparatiste « In de Warande », intitulée «  Wallonie-Flandre : je t’aime – moi non plus » dans laquelle il s’évertue à briser les clichés et les préjugés qualifiant à l’heure actuelle les Wallons en Flandre. A l’occasion de la parution de ce livre, qui est vite devenu un « best-seller » en Flandre et en Belgique francophone, Rudy Aernoudt a également lancé un appel au bon sens dans les relations communautaires entretenues entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, appel que B Plus ne peut qu’applaudir. Pour toutes ces raisons, il nous a paru évidemment de récompenser Rudy Aernoudt et c’est avec grand plaisir que ce dernier a accepté le prix du courage politique décerné par B Plus. « J’accepte chaleureusement ce prix car je pense qu’il est important de féliciter le travail de toute personne oeuvrant à l’heure actuelle en faveur de la Belgique » a t-il déclaré à l’issue de la cérémonie.

Du côté francophone, le prix a été accepté par le professeur Philippe Van Parijs. Issu d’une famille flamande, éduqué à l’école en français et résidant depuis longtemps en Région bruxelloise, Philippe Van Parijs a un itinéraire académique impressionnant : diplôme en  philosophie, en droit, en économie politique, en sociologie et en linguistique,  titulaire de doctorats en sciences sociales (Louvain, 1977) et en philosophie (Oxford, 1980). Aujourd’hui, il est professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université catholique de Louvain, où il anime la Chaire Hoover d'éthique économique et sociale depuis sa création en 1991. Il est également professeur invité un peu partout dans le monde, ce qui a sans doute contribué à développer son ouverture d’esprit et notamment en matière de relations communautaires en Belgique.

Au sein de BPlus, nous avons en effet tout particulièrement été attiré par la cohérence et la constance de ses propos au niveau de la politique belge, par sa prise en compte des souhaits de l’autre Communauté et son souhait d’améliorer notre modèle fédéral belge. A titre d’exemples, on peut évidemment citer ses positions courageuses sur le « Wooncode », décriées du côté francophone, sur l’identité propre de Bruxelles, sur les facilités ou sur la circonscription électorale nationale au sein du groupe Pavia. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fiers de lui avoir remis ce prix du courage politique…. pour l’audace de ses idées en matière communautaire qui vont souvent à contre-courant de l’abattage médiatique et pour son effort constant de rapprochement des différentes communautés en Belgique pour le bien de notre modèle fédéral.

 

C’est en toute modestie que le professeur Van Parijs a accepté le prix de B Plus. « J’accepte ce prix au nom de tous les universitaires qui ont osé prendre des positions courageuses  parfois à contre-courrant de la pensée dominante dans leur communauté » 

17:10 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : rudy aernoudt philippe van parijs politique bplus belgique belgi |  Facebook |

Anne-Marie Lizin devient membre de B Plus / Anne-Marie Lizin (PS) wordt lid van B Plus

 

large_228492

B Plus est très heureux de vous annoncer l’adhésion de l’actuelle présidente du Sénat Anne-Marie Lizin à notre association. 

« La Belgique a besoin qu’on consacre du temps à ce qu’elle fonctionne bien. On a besoin d’une loyauté renforcée au sein du système fédérale. B Plus tente de conforter cette loyauté fédérale, c’est une bonne chose et c’est pourquoi j’ai souhaité me faire membre » nous a déclaré Anne-Marie Lizin.

Anne-Marie Lizin rejoint au sein des 3000 membres de  B Plus d’autres personnalités comme l’ancien Premier Ministre Wilfried Martens (CD’V, PPE), Willy Claes (SP-A), Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws) ou encore Richard Fournaux (MR), Christophe Lacroix (PS), Josy Dubié (Ecolo)…. du côté francophone.

Au lendemain des élections fédérales et dans un climat institutionnel tendu, cette adhésion de marque revêt un caractère symbolique important.

Il est temps en effet que les Belges, citoyens et décideurs politiques, se coalisent pour dire stop à la surenchère communautaire et pour faire vivre pleinement, dans un esprit de respect, d’union et de coopération, notre système fédéral belge.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

B Plus, de beweging die ijvert voor een evenwichtig federalisme en voor wederzijds respect tussen Vlamingen, Brusselaars, Walen en Duitstalige Belgen, is verheugd om u te kunnen aankondigen dat Anne-Marie Lizin, voorzitster van de Senaat, zopas is toegtreden tot onze vzw.

« Het is een noodzaak om na te denken over België en de toekomst ervan.  Er moet een grotere federale loyauteit komen in ons federaal systeem.  B Plus heeft duidelijk de bedoeling daar een bijdrage aan te leveren.  Het is daarom dat ik met plezier en overtuiging lid word. », zo verklaarde zij.   
Anne-Marie Lizin voegt zich daarmee bij de reeds meer dan 3.000 leden van B Plus, waaronder vele andere bekende Belgen, zoals oud-Premier Wilfried Martens (CD&V, EVP), Pierre Chevalier (VLD), Willy Claes (SP.A), Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws), Richard Fournaux (MR), Christophe Lacroix (PS), Josy Dubié (Ecolo)…. .  De toetreding van Anne-Marie Lizin vlak na de federale verkiezingen en aan de vooravond van de regeringsonderhandelingen, waarbij de staatshervorming zeker aan bod zal komen, is niet zonder betekenis.  B-Plus vraagt de onderhandelaars om tot een evenwichtige staatshervorming te komen en zich niet te laten verleiden door een vruchteloos communautair opbod, waar niemand beter van wordt en dat het goed functioneren van de federale staat enkel in de weg staat. 

16:18 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anne-marie lizin ps senat bplus b-plus federal federale belgique |  Facebook |

08/06/2007

 

 

Une autre Belgique est possible.

(carte blanche parue dans le Soir 08/06/2007) 

 

                                                                        

            Etant dans la dernière ligne droite de la campagne électorale fédérale de 2007, on entend de plus en plus, aussi bien aux niveaux médiatique que politique, que l’après 10 juin sera crucial pour l’avenir de la Belgique et que le gouvernement prendra des mois pour être formé (ou plutôt négocié). L’instabilité qui en découlera pour notre pays est finalement reléguée au second plan, l’important pour chaque formation politique étant d’en retirer le plus d’avantages possibles pour sa Communauté et d’être considérée par celle-ci comme la plus « flamandissime » ou « francophonissime », c’est selon. Par ailleurs, au niveau des scénari évoqués pour le futur de notre Etat, les exercices rhétoriques se multiplient à l’envi et on entend parler indifféremment de fédéralisme responsable, fédération, rattachisme, confédéralisme et autre co-fédéralisme, sans s’inquiéter du flou artistique total dans lequel cela plonge le citoyen électeur.

 

            En tant que citoyen responsable, on ne peut que s’insurger contre cet état de fait et surtout y proposer une alternative basée sur un nouveau modèle de gestion de notre vie en société pour qu’enfin toute nouvelle réforme de l’Etat se fasse au bénéfice de l’ensemble des citoyens belges. Pour commencer notre réflexion, un constat s’impose : le modèle fédéral est celui correspondant le mieux aux spécificités de la société belge. En effet, le système unitaire basé sur un Etat centralisé comme on le connut jusque dans les années’70 est définitivement dépassé par rapport aux attentes de la population, surtout lorsqu’on prend en compte l’émancipation du mouvement flamand, l’essor de Bruxelles et de ses caractéristiques propres ainsi que le désir wallon de s’occuper à bras le corps de son économie. Cette « Belgique de bon papa » est belle et bien révolue.

 

La Belgique d’aujourd’hui ne représente pas davantage l’idée que l’on se fait d’un appareil fédéral sain, efficace, loyal et au sein duquel les Communautés et Régions se respectent mutuellement. Chaque importante négociation communautaire et étape dans la réforme de l’Etat sont d’ailleurs là pour nous rappeler ce spectacle parfois consternant : affrontement de deux blocs communautaires ; marchandages fumeux entre compétences et revendications (on se souviendra qu’il y a deux ans le maintien de B-H-V avait été mis en balance avec la scission de la Coopération au développement) ; décisions guidées uniquement par des facteurs nationalistes... Tout ceci se faisant finalement très peu en fonction de l’intérêt supérieur du citoyen belge. Cette « Belgique de papa » faite d’une rancœur attisée par de petits partis composés d’excités communautaires (aussi bien au Nord qu’au Sud du pays), de revanche à prendre sur l’autre, de caricatures et finalement de compromis minimalistes arrive également à la fin de son parcours et agace tellement ses habitants qu’ils se désintéressent malheureusement chaque jour un peu plus de la politique.

           

            Nous nous devons donc de mettre en place les conditions pour qu’une autre Belgique soit possible. Non seulement pour redorer notre blason vis-à-vis de nos voisins européens[1], mais surtout pour concentrer toute l’énergie de nos responsables politiques aux véritables défis de notre société (emploi, système social, environnement…), redonner l’envie à nos concitoyens de participer aux débats publics et sortir des querelles communautaires « par le haut », sans vainqueur, ni vaincu.

 

Pratiquement, cela doit passer par une véritable et respectueuse compréhension des aspirations de l’autre Communauté lors de négociations au niveau fédéral. Il est important par exemple de rappeler constamment aux hommes politiques flamands qui en doutent que la solidarité interpersonnelle et financière entre tous les habitants du pays est un pilier indispensable de tout appareil fédéral efficace car cela crée un lien entre tous les individus, peu importe leur langue, leur âge ou leur lieu de résidence. L’intégralité de notre système de sécurité social doit donc rester fédéral. Dans le même ordre d’idée, les transferts financiers d’une région vers une autre sont tout à fait normaux au sein d’un Etat, c’est d’ailleurs le cas dans tous les pays du monde, fédéraux ou pas, et souvent dans des proportions bien plus grandes qu’entre la Flandre et la Wallonie, ce qui ne signifie pas qu’il ne faut pas s’activer au redressement de la région en difficulté. Inversement, les Francophones devraient se montrer davantage à l’écoute des souhaits flamands de protection de leur culture et de leur langue. La langue française ayant un rayonnement bien plus important que la langue néerlandaise, celle-ci a besoin de protections légales pour assurer sa subsistance à long terme. A ce sujet, les responsables politiques francophones ont souvent trop rapidement jugé durement des mesures ou des thématiques flamandes allant dans ce sens, dont le fameux « Wooncode ».

 

A côté de ces principes élémentaires de convivialité, une nouvelle manière d’aborder toute  réforme de l’Etat à venir se doit de voir le jour, trouvant ses racines dans les concepts d’efficacité et de bonne gouvernance. Pour se faire, il faut tout d’abord briser le tabou de la refédéralisation de certaines compétences. Il est en effet sain de reconnaître qu’on ait pu aller trop loin et que certains domaines seraient mieux gérés au niveau fédéral. De même, il faut que toute future régionalisation soit articulée selon une vision objective et que tous les acteurs concernés (associations, syndicats et entreprises…) soient mis autour de la table. Parallèlement à cela, les communautés et régions doivent intensifier leur collaboration pour permettre à leurs politiques d’optimaliser leurs effets.

 

Enfin, des mesures très concrètes pourraient être mises en œuvre rapidement en vue de régler certains blocages communautaires et d’améliorer l’essence de notre modèle fédéral. La première est l’instauration d’une circonscription électorale fédérale qui permettrait enfin aux électeurs de voter pour des personnes et des partis situés de l’autre côté de la frontière linguistique. Cela aurait des effets collatéraux non négligeables comme le fait d’inciter à faire campagne dans l’autre communauté, à prendre sérieusement en compte les desiderata de ses habitants et à parler correctement leur langue. La seconde consiste à l’instauration d’un système de hiérarchie des normes qui aurait comme avantage de dénouer des situations conflictuelles entre régions lorsque l’intérêt général le requiert (l’épisode DHL étant un cas d’école à ce niveau-là).

 

            Ce qui précède, et la liste est loin d’être exhaustive, constitue clairement le point de départ incontournable de la refonte de notre appareil institutionnel en un fédéralisme équilibré et durable qui donnera la possibilité à la Belgique d’assurer son avenir, conformément à ce que souhaite la grande majorité des Flamands, Wallons et Bruxellois, et d’améliorer celui de tous ses habitants. Oui, une autre Belgique est donc possible…

 

 

 

Gilles Vanden Burre                                                

Président de l’asbl Bplus 

gilles

 

 

Nicolas Parent  

Vice-Président de l’asbl BPlus

blog                                   

 

 

 

 

 

 [1] Le journal néerlandais De Telegraaf  titrait, dans son édition du samedi 2 juin, son article sur les élections belges « Voter en Absurdistan », ce qui se passe de tout commentaire.

16:50 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : 10 juin elections federales politique belgique communautaire |  Facebook |