28/12/2006

Belgicisten kraken Warande-manifest

De Standaard : vrijdag 22 december 2006 Belgicisten kraken Warande-manifestEen jaar na het Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen heeft BPlus een antwoord klaar. Met enig gevoel voor ironie stelde B Plus gisteren zijn antwoord op het zogenaamde Warande-manifest voor op de plaats waar dat werd opgesteld: in de Warande. B Plus is een drukkingsgroep die het federale België wil versterken. Een relatief kleine club, maar net als de Warande-groep heeft ze prominente leden. Pierre Chevalier (VLD), Willy Claes (SP.A), Wilfried Martens (CD&V), Camille Paulus en Freddy Willockx (SP.A) onder anderen. Zoals verwacht kraakt B Plus het Warande-manifest, waarin Vlaamse toplui uit de economische wereld de splitsing van België vragen. Het manifest deugt niet, stelt B Plus, en het wrijft de Warande-groep een rechts-radicale agenda aan. Zo betwist het dat Vlamingen en Franstaligen uit elkaar groeien. De grootste evenementen - van de uitvaart van koning Boudewijn tot de City Parades - worden nog altijd op Belgisch niveau georganiseerd. ,,Zowat de hele top van de Vlaamse culturele wereld kant zich tegen separatisme'', zegt Luk Ryckaert van B Plus. Franstaligen denken ten onrechte dat er een Vlaamse politieke meerderheid bestaat voor confederalisme. ,,Dat het Vlaams Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid zou uitroepen is absurd'', aldus Ryckaert. ,,Enkel Vlaams Belang is daar voorstander van.'' De N-VA opteert voor geleidelijkheid. Dat CD&V en VLD voorstanders zijn van confederalisme noemt Ryckaert dan weer ,,accidents de parcours''. De meerderheid van die partijen staat daar niet achter. De Warandegroep overschat de transfers, stelt B Plus nog, door ,,getrukeerde'' cijfers en oneigenlijke vergelijkingen. B Plus betwist ook de stelling van professor Juul Hannes dat transfers van zuid naar noord nooit bestaan hebben. Een afbouw van de transfers veroorzaakt volgens B Plus ook niet automatisch een heropleving van Wallonië. België heeft inderdaad een complexe beleidsstructuur, geeft B Plus toe, maar dat krijg je nu met federalisme. Bovendien slaagt het federale niveau er ondanks alles in te besturen. Vereenvoudigingen zijn wel mogelijk, onder andere via één federale kieskring. Een splitsing van België breng onvermijdelijk instabiliteit mee - met nadelige economische gevolgen. Bovendien heeft Vlaanderen noch Wallonië een even sterk imago als België of Brussel. De vergelijking met Tsjechië en Slovakije, die vreedzaam hun eigen gang gingen, loopt mank. In tegenstelling tot ons land was daar geen centrale hoofdstad of torenhoge overheidsschuld om over te bekvechten. De economische heropleving in beide landen heeft vooral te maken met de val van de Muur. Slovakije blijft trouwens kampen met een hoge werkloosheid. De Waalse economie is er minder erg aan toe dan de Warande-groep voorstelt. Er is een positieve kentering, al blijft de werkloosheid heel hoog, stelt B Plus nog. Bovendien moet de meerwaarde van België niet enkel door de bril van een boekhouder bekeken worden. Het gaat ook om cultuur, solidariteit, gemeenschappelijke geschiedenis en belang.

19:15 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.